• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Ναστούλας' | 9 Νοεμβρίου 2017, 17:25

    Θα πρέπει να προσθέσετε στα ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ και το Βιβλίο Υλικού του εργαστηρίου Πληροφορικής και ότι αναγράφεται σ' αυτό να εξαιρείται από το Βιβλίου Υλικού της σχολικής Μονάδας, όπως σωστά αναφέρεστε στο Βιβλίο της Βιβλιοθήκης.