Άρθρο 03 – Υπηρεσιακά Βιβλία

Τα τηρούμενα από τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. επίσημα βιβλία είναι:
α) Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους τίτλοι σπουδών καθώς και τα εμπιστευτικά έγγραφα. Για τα τελευταία σημειώνεται στη στήλη «περιεχόμενο εγγράφου» η ένδειξη Ε.Ε. μόνο, ενώ τηρείται ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων.
β) Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή/ντριας
γ) Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών
δ) Ημερολόγιο Λειτουργίας Σχολείου, στο οποίο καταγράφονται καθημερινά, περιληπτικά, τα κατά την κρίση του/της Διευθυντή/ντριας σημαντικότερα γεγονότα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου.
ε) Βιβλίο Ύλης κατά τάξη ή τμήματα τάξεων, στο οποίο καταχωρίζεται αυθημερόν από κάθε διδάσκοντα/ουσα ο τίτλος της ενότητας που δίδαξε.
στ) Βιβλίο Βιβλιοθήκης, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά ενότητες, τα βιβλία.
ζ) Βιβλίο Υλικού, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα μη αναλώσιμα είδη του σχολείου, εκτός από αυτά που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Βιβλιοθήκης.
η) Μητρώο Μαθητών/τριών στο οποίο καταχωρίζονται τα προβλεπόμενα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 10, στοιχεία των μαθητών/τριών που εγγράφονται στο σχολείο.
θ) Ευρετήριο στο οποίο καταχωρίζονται το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατρός, το όνομα μητρός και ο Αριθμός Μητρώου των εγγεγραμμένων μαθητών/τριών.
ι) Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο)
ια) Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. Στο Βιβλίο αυτό εκτός από τα Παιδαγωγικά Μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 30 της παρούσας Υ.Α. καταγράφονται και οι παιδαγωγικές ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα (π.χ. προσφυγή σε συμβουλευτικό κέντρο) εφόσον (1) αφορούν συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες και (2) κρίνεται απαραίτητο από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή το Συμβούλιο Τμήματος.
ιβ) Ατομικοί φάκελοι των μαθητών/τριών οι οποίοι φοιτούν στις ΣΜΕΑΕ, σε Τ.Ε. και Παράλληλη Στήριξη (όπως ορίζεται στον Ν.3699/2008).

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 01:53 | Πρόδρομος Φωκάς

  Υπερβολικός αριθμός υπηρεσιακών βιβλίων, που το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει τη γραφειοκρατία. Θα πρέπει επιτέλους να γίνει ένας εξορθολογισμός και όχι να προστίθενται καινούργια. Και δεν μπορεί ενώ όλα περνιούνται στο Myschool να απαιτούνται και εγγράφως. Ή το ένα, ή το άλλο. Και τα δύο γιατί; Μειώστε στο ελάχιστον τα υπηρεσιακά βιβλία, είναι εν πολλοίς περιττά.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 18:50 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

  Η μείωση του γραφειοκρατικού έργου που ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ουσιαστικούς παιδαγωγικούς σκοπούς.
  Μειώνεται κατά πολύ με
  1. Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων σε ηλεκτρονική μορφή (στα περισσότερα
  πρακτικά οι αλλαγές αφορούν σε ημερομηνίες,ονόματα και αριθμούς)
  2. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
  3. Ηλεκτρονική καταχώριση απουσιών στο τέλος του ημερήσιου σχολικού
  προγράμματος και ηλεκτρονικό βιβλίο φοίτησης
  4. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο λειτουργίας σχολείου
  5. Ηλεκτρονικό βιβλίο πράξεων διευθυντή

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 12:08 | Ανέστης Εξαφτόπουλος

  Όχι μισές δουλειές!

  Αναφέρομαι στα βιβλία φοίτησης και τα απουσιολόγια. Κι εξηγώ:
  Οι περισσότεροι συνάδελφοι στο εξωτερικό, με τους οποίους συχνά συνδιαλεγόμαστε κατά τη διάρκεια προγραμμάτων, κάνουν το εξής: μπαίνουν στο τμήμα, ανοίγουν το app στο κινητό, σημειώνουν (απλό άγγιγμα – tap) ποιος είναι παρών, ποιος λείπει, ποιος άργησε.

  Τέλος.

  Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το σύστημα. Στέλνει αυτόματα email, sms κλπ.
  Είναι καλύτερο κι από τις ηλεκτρονικές κάρτες.
  Όχι απλά δεν υπάρχει βιβλίο φοίτησης, όχι απλά δεν υπάρχουν απουσιολόγοι, απουσιολόγια, αποκόμματα, διακορευτές, φάκελοι αποθήκευσης αποκομμάτων (για να τα βρίσκουν οι υπεύθυνοι και να ενημερώνουν … ό,τι θα υπάρχει να ενημερώνουν). Υλικό και κυρίως εργατώρες που κουράζουν τους συναδέλφους και αφαιρούν ενέργεια απαραίτητη για την τάξη.

  Φυσικά πρέπει να επιτραπεί η χρήση κινητού ή tablet για υπηρεσιακούς σκοπούς σε συναδέλφους και για διδακτικούς σκοπούς σε όλους άνω των 13 χωρίς όλη την εξαντλητική γραφειοκρατία.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 21:05 | Φωτεινή

  Υπάρχουν κάποια βιβλία, τα οποία θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ένα εκτυπωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου που ήδη ξρατείται στο σχολείο. Μερικά παραδείγματα: Μητρώο Μαθητών/τριών, ευρετήριο, βιβλίο φόιτησης, καρτέλες μαθητών.
  Ποιος ο λόγος να υπάρχουν και σε χειρόγραφα, εφόσον είναι ήδη περασμένα στο myschool; Δεν είναι πιο ευανάγνωστη, ακριβής και γρήγορη μία εκτύπωση όλων αυτών των στοιχείων;
  Προς το παρόν η μηχανογράφηση αντί να μας λύσει τα χέρια, μας υποχρεώνει να κάνουμε διπλή δουλειά, αυξάνει την πιθανότητα λαθών και σπαταλάμε πολλές εργατοώρες σε λάθος ενέργειες.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 20:45 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

  ΟΛΑ τα εγγραφα ΠΡΕΠΕΙ να ειναι πια ηλεκτρονικά.
  Ποιος ο λόγος να υπάρχει βιβλίο και ευρετήριο Μητρώου αφού πια ΟΛΑ καταγράφονται στο myschool;
  Ειδικότερα το βιβλίο απουσιών είναι άχρηστο αφού οι απουσίες καταχωρούνται στο myschool.Ειδικότερα στα Μουσικά Σχολεία είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να καταχωρούνται στο βιβλίο απουσιών αφού είναι αδύνατον οι απουσίες στις ώρες των ατομικών μουσικών μαθημάτων -οι μαθητές/τριες αυτές τις ώρες διαμοιράζονται σε 15-20 καθηγητές/τριες -να καταχωρηθούν στο απουσιολόγιο. Η πατέντα που εμείς βρήκαμε στο μουσικό Κομοτηνής είναι : Κάθε καθηγητής/τρια ατομικών μουσικών οργάνων έχει ένα φύλλο με πίνακα 9 ωρών και εβδομαδιαίο ,όπου καταχωρούνται οι απουσίες . Αυτές εντεταλμένος εκπαιδευτικός τις περνά στο myschool ,στο οποίο( καταχωρίζονται από τους υπεύθυνους του τμήματος και οι απουσιές των μη ατομικών μαθημάτων ΚΑΙ το λογισμικό του myscool τις αθροίζει .
  Αν δεν κάναμε αυτή την πατέντα θα έπρεπε κάθε εκπαιδευτικός υπεύθυνος τμήματος να ελέγχει και να μετράει τις απουσίες όλα τα εβδομαδιαία ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ατομικά μουσικά μαθήματα.
  ΑΡΚΕΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ έχουμε με την οποία ασχολούμαστε σε βάρος των διδακτικών μας καθηκόντων.

  ΤΕΛΟΣ : ΑΣ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΤΟ MYSCHOOL ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 2000 -3000 ΤΜΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΉΣΟΥΜΕ ΤΟΥς ΜΑΘΗΤΈς ΣΤΙς ΤΆΞΕΙς ΚΑΙ ΣΤΟΥς ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΥς ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎς ΠΟΥ ΤΟΥς ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ. ΓΙΆΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥς ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥς.ΕΤΣΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 11:28 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 3: Στα υπηρεσιακά βιβλία προστίθεται και βιβλίο πράξεων του Σχολικού Συμβουλίου, του οποίο η σύγκληση είναι υποχρεωτική τακτικά στην αρχή κάθε τετραμήνου και έκτακτα όταν προκύψει θέμα.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 21:40 | ΛΓ

  Όταν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι αίτημα της εποχής μας και παράλληλα κυβερνητική επιλογή, για όλο το δημόσιο τομέα, είναι αδιανόητο να υποχρεώνονται οι καθηγητές να κρατούν χειρόγραφα τα βιβλία των πρακτικών. Σε όλο το δημόσιο έχουν λυθεί τα θέματα αυτά. Τα συμβόλαια των συμβολαιογράφων είναι πλέον δακτυλογραφημένα ηλεκτρονικά και διατηρούνται στο διηνεκές. Επιβάλλεται λοιπόν να υπάρχουν ξεκάθαρες διατυπώσεις που να επιτρέπουν ηλεκτρονικά πρακτικά.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 20:32 | Ηλίας Σ.

  Θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στο Βιβλίο Υλικού ΣΕΠΕΗΥ (Εργαστηρίου Πληροφορικής) και κανονικά θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως η έντυπη μορφή του και να τηρείται μόνο στο σύστημα του Κτηματολογίου ΤΠΕ (inventory.sch.gr) το οποίο έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό. Επίσης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το που ακριβώς θα καταγράφονται οι υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός (δικτυακές συσκευές κτλ) που δεν ανήκουν στο Εργαστήριο Πληροφορικής αλλά χρησιμοποιούνται είτε ως εποπτικά μέσα ή για διοικητικό έργο στα γραφεία δ/ντών. Μέχρι σήμερα και αυτά καταγράφονται στο Κτηματολόγιο ΤΠΕ αλλά βλέπω πως σε ανακοίνωση του MySchool προβλέπεται και εκεί καταγραφή. Θεωρώ πως η διπλοκαταχώρηση δεν εξυπηρετεί κανέναν και σε τίποτα αλλά αυξάνει το φόρτο εργασίας και τα λάθη. Πάντως για την καταγραφή υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού το Κτηματολόγιο είναι σαφώς πιο οργανωμένο και λεπτομερές σύστημα με περισσότερες δυνατότητες.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 12:58 | Παναγιώτης Λιακέας

  Για κάθε βιβλίο ή έντυπο να προβλέπεται κωδικός για τον καθηγητή που θα αναλάβει την αντίστοιχη εργασία.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 11:04 | Αννίτα Λάκκα

  Υποχρεωτική ψηφιακή υπογραφή για όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους γονέων και μαθητών) και υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικών και μόνο αρχείων.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 20:38 | Ν.Π.

  Γιατί όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες αποδέχονται τα ηλεκτρονικά πρακτικά (αρχεία), εκτός από το ΥΠΠΕΘ?

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 20:03 | Πετρος

  Το προβλημα με την ηλεκτρονική μηχανοργάνωση όλων αυτών των βιβλιων είναι ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικων, ακόμα και διευθυντών/υποδιευθυντών, είναι ψηφιακά »αναλφάβητοι» . Η ύπαρξη των κλασσικών βιβλιων ταυτόχρονα με τις ψηφιακές βιβλιοθηκες είναι ο καλύτερος συνδιάσμος.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 19:29 | Μ. Λυράκη

  Στην παρ. 4 του αρθ. 5 αναφέρονται τα βιβλία που τηρούνται εγγράφως. Θα πρέπει στην τουλάχιστον στην περίπτωση των πρακτικών να δοθεί ξεκάθαρα η δυνατότητα να γράφονται και ηλεκτρονικά, και αν πρέπει (!προκειμένου να φυλάσσονται στο διηνεκές!) να τυπώνονται και να επικολλώνται στην αριθμημένη σελίδα, με σφραγίδες επικύρωσης και υπογραφές στις γωνίες, όπως συμβαίνει με τα πρακτικά όλων των υπολοίπων υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ακόμη και τα πρακτικά των εθνικών εκλογών γράφονται ηλεκτρονικά και γίνονται δεκτά από τα πρωτοδικεία. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 18:29 | X.M.

  Για το «Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών». Θεωρώ ότι θα πρέπει να γράφεται στον Η/Υ και σε έντυπη μορφή να καταχωρείται σε ένα φάκελο με τον τίτλο «Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών». Αυτό μας βοηθά το εξής: Επειδή τώρα τελευταία ζητείται (και προβλέπω να ζητείται όλο και περισσότερο) και ο λογότυπος του ΕΣΠΑ αυτός ο τρόπος είναι μια καλή λύση. Επίσης ελαφρύνεται η δουλειά του/της πρακτικογράφου. Οι υπογραφές των εκπαιδευτικών θα υπάρχουν στο έντυπο.

  Για κάποια άλλα βιβλία, π.χ. βιβλίο ύλης, δεν μπορώ να το φανταστώ σε ηλεκτρονική μορφή. Θα πρέπει να υπάρχει ώστε σε περίπτωση αλλαγής στη μέση της χρονιάς του εκπαιδευτικού, ο καινούργιος εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει τι έχει διδαχτεί μέχρι τότε.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 17:16 | Παπιγκιωτη Βικτωρία

  Όσοι από εμας έχουν χρησιμοποιήσει το myschool γνωρίζουν πολύ καλά πως έχει πολλά κενά στο θέμα της καταχώρησης στοιχείων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οδηγία για την 3η εξεταστική της Γ τάξης «..σβήστε τους βαθμούς της 2ης εξεταστικής του Ιουνίου και βάλτε στην θέση τους αυτούς του Σεπτεμβρίου»! Για να μην αναφέρουμε το θέμα της αλλαγής στοιχείων (λόγω π.χ απόκτησης ιθαγένειας) μετά την έκδοση απολυτήριων τίτλων, όπου εκεί τα προηγούμενα στοιχεία στο ηλεκτρονικό μητρώο απλά εξαφανίζονται!
  Μέχρι λοιπόν να διορθωθεί 100% το myschool και να καλύπτει κάθε περίπτωση η κατάργηση του χειρόγραφου μητρώου είναι απλά αδιανόητη.
  Και τέλος σκεφτείτε και το θέμα της πρόσβασης: πόσοι θα έχουν τους κωδικούς του myschool και πόσοι ξέρουν να το χειρίζονται; Αν χρειαστεί ένας μαθητής π.χ ένα αποδεικτικό εν μέσω καλοκαιριού τί θα γίνει; θα ψάχνουμε τον Δ/ντη ή θα δίνονται οι κωδικοί στους πάντες;
  Για όλα τα άλλα λοιπόν κανένα πρόβλημα-το μητρώο, το ευρετήριο και τα βιβλία πρακτικών ας τα αφήσουμε στην ησυχία τους!

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 20:53 | Σταύρος Χριστοφοριδης

  Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο σχολικής μονάδας
  Ηλεκτρονικό μητρώο Μαθητών
  Ηλεκτρονικό βιβλίο φοίτησης

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 17:32 | Γιάννης Π

  Στο ΠΔ 79/2017, άρθρο 20 παρ. 11 αναφέρεται «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να τηρούνται τα ανωτέρω βιβλία με ψηφιακό τρόπο και να ρυθμίζονται θέματα τήρησης και χρήσης τους.»

  Στο νέο νόμο για τα Γυμνάσια Λύκεια ούτε καν αυτή η αναφορά δεν υπάρχει!

  Πότε επιτέλους θα απαλλαγούμε από την περιττή γραφειοκρατία! Πότε θα μετατρέψουμε την πληροφορική σε σύμμαχο, για να μειώσουμε τις άδικα χαμένες εργατοώρες;

  Πολλές διευθύνσεις, στα πλαίσια της καινοτομίας, έχουν ήδη εισαγάγει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ή δίνουν τη δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού βιβλίου πρακτικών.

  Πριν να γραφτεί ένας νόμος, που από ό,τι φαίνεται στα περισσότερα σημεία του είναι αντιγραφή παλαιότερων νόμων, δε θα έπρεπε τουλάχιστον να ζητηθεί η γνώμη των διευθύνσεων και να ζητηθεί η κατάθεση καινοτόμων προτάσεων;

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 17:15 | Κεφαλάς Παναγιώτης

  Άμεση αντικατάσταση από ηλεκτρονικά αρχεία. Οτιδήποτε άλλο είναι αναχρονιστικό

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 09:38 | Γ.Ρ.

  Το μητρώο μαθητών/τριών και το ευρετήριο δεν είναι απαραίτητα καθώς όλα τα στοιχεία είναι καταχωρημένα στο myschool

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 01:15 | δηήτρης καλαϊτζίδης

  Ελάχιστα βιβλία σε χαρτί πρέπει να τηρούνται. Όλα ή σχεδόν όλα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή
  το my school έχει καταργήσει στην πράξη πολλά βιβλία, και απορώ γιατί (ΑΚΌΜΗ) τα αναφέρετε (π.χ. βιβλίο υλικού)
  Το πρωτόκολλο μόνο ηλεκτρονικά
  Το βιβλίο πράξεων διευθυντή και συλλόγου διδασκόντων, μόνο ηλεκτρονικό και όλα τα άλλα

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 17:25 | Δημήτριος Ναστούλας

  Θα πρέπει να προσθέσετε στα ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ και το Βιβλίο Υλικού του εργαστηρίου Πληροφορικής και ότι αναγράφεται σ’ αυτό να εξαιρείται από το Βιβλίου Υλικού της σχολικής Μονάδας, όπως σωστά αναφέρεστε στο Βιβλίο της Βιβλιοθήκης.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 15:10 | ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

  Όλα τα έντυπα και υπηρεσιακά βιβλία θα πρέπει να καταργηθούν και να προχωρήσουμε στην σταδιακή αντικατάστασή του από ηλεκτρονικά αρχεία.
  Δεν μπορεί η σχολική κοινότητα να χρησιμοποιεί μεθόδους προηγούμενου αιώνα εφόσον υπάρχει η τεχνολογία που σου δίνει εργαλεία να πατάξεις την γραφειοκρατία.