• Σχόλιο του χρήστη 'Στράτος' | 9 Νοεμβρίου 2017, 18:16

    Ταυτόχρονα με την ψήφιση της νέας Υ.Α. θα πρέπει τεχνικά να προετοιμαστεί η εφαρμογή της. Η ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για τις απουσίες μέσω SMS με ποιο τρόπο θα γίνεται; Με αποστολή SMS μέσα από το Myschool ή μέσω κινητού τηλεφώνου που θα κατέχει ο Διευθυντής του σχολείου; Η απάντηση του γονέα που θα επιβεβαιώνει τη λήψη του SMS που θα δίνεται; Με SMS ή σε φόρμα του Myschool; H αποστολή ενημερωτικού email μάλλον δεν θα ισχύει για πολλούς γονείς καθώς πολλοί δεν διαθέτουν email ή άλλοι σπανίως το κοιτάζουν. Το SMS είναι πιο άμεση ενημέρωση. Και μια σημείωση. Εάν δεν υπάρξει συνεχής και εύκολη τεχνικά ενημέρωση των γονέων τότε η κατάργηση της δικαιολόγησης απουσιών μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα αρνητικά στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον οι μαθητές θα εκλάβουν τη νέα ρύθμιση ως αύξηση των αδικαιολόγητων απουσιών!!! Τέλος, καταργείται όπως φαίνεται το όριο των 164 απουσιών ακόμη και στις περιπτώσεις ασθενών μαθητών. Θετικό γιατί είναι γνωστό ότι οι μαθητές Λυκείου, κυρίως της Γ΄ τάξης, έκαναν χρήση αυτού του ορίου με πλαστά δικαιολογητικά γιατρών.