• Σχόλιο του χρήστη 'Θεόδωρος Γούτας' | 9 Νοεμβρίου 2017, 18:27

    Όπως και στο άρθρο 9, έτσι και στο 29, τίθενται εύλογα τα ερωτήματα αν θα εφοδιαστούν οι σχολικές μονάδες με τηλέφωνα ώστε να στέλνουν SMS, ποιος θα χρεώνεται για αυτά και πώς θα καλύπτεται η σχολική μονάδα ότι έστειλε το μήνυμα.