• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Γ.' | 9 Νοεμβρίου 2017, 19:28

    Μέχρι τώρα η διαδικασία των εγγραφών των μαθητών στην Α΄ τάξη (Γυμνασίου ή Λυκείου) γινόταν ως εξής. Με το που τελείωνε ο μαθητής την προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης γινόταν αυτόματα η εγγραφή του σε όμορο σχολείο της επόμενης βαθμίδας με συγκεκριμένα κριτήρια 1. εγγύτητα στον τόπο μόνιμης διαμονής και 2. κατάλληλη κατανομή ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα των σχολείων (φυσικά μπορούσε εκ των υστέρων κάποιος μαθητής να ζητήσει μεταγραφή υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι κλπ). Το 2ο κριτήριο ήταν πολύ σημαντικό γιατί έτσι εξασφαλιζόταν σε ένα βαθμό τόσο η έκρυθμη λειτουργία όσο και η επιβιωσιμότητα των σχολείωνς, ώστε να αποφύγουμε το φαινόμενο, στην ίδια περιοχή κάποια σχολεία να μην έχουν που να βάλουν τους μαθητές και κάποια άλλα να μην μπορούν να δημιουργήσουν τμήματα. Ειδικά στα ΕΠΑΛ η ορθολογιστική κατανομή των μαθητών εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων. Με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής όλη αυτή η διαδικασία καταστρατηγείται. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος ανισοκατανομών στις σχολικές μονάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργικότητα τους. Επί πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί "πονηρά" (κάτι που ήδη έγινε φέτος στα ΕΠΑΛ και προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, ειδικά στα επαρχιακά σχολεία, καθώς έδωσε την αφορμή να κλείσουν αρκετοί τομείς και ειδικότητες). Νομίζω ότι αυτό το σύστημα εγγραφών δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να λύσει.