• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Μπαλής' | 9 Νοεμβρίου 2017, 20:06

    Στους "κατ' ιδίαν διδαχθέντες" μαθητές να μπορούν να εντάσσονται όλοι οι άνω των 20 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο λυκείου χωρίς κανένα δικαιολογητικό. Η φοίτηση και η εξέταση των μαθημάτων να ακολουθεί τα πρότυπα του ΕΑΠ (1 επιπλέον έτος και μηνιαίες εργασίες στα βασικά μαθήματα, τετραμηνιαίες εργασίες σε όλα τα υπόλοιπα). Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες ή άλλοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις λυκειακες τους σπουδές και δεν μπορούν γιατί δεν εντάσσονται στις σημερινές κατηγορίες οπότε πρέπει να παρακολουθούν ολόκληρο το πρόγραμμα μαθημάτων του λυκείου. γεγονός αποτρεπτικό γι' αυτούς.