Άρθρο 26 – Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/θείσες μαθητές/τριες και στρατεύσιμοι Κατ’ οίκον διδασκαλία

1. Στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών υπάγονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α 110).
2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (Β 314), 48661/1974 (Β 607), 42373/1976 (Β 652), Γ2/3922/28.12.1984 (Β 3 07.01.1985), Γ2/3031/22.10.1985 (Β 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Οι αποφάσεις με αριθμό Ε1/550/4.5.1982 (Β΄ 296), Ε3/96/22.2.1985 (Β΄ 106), Γ2/3031/22.10.1985 (Β΄ 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β΄ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, υπάγονται στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες» μόνο οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. (περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016, (Α 125)).
5. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών,
α. Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, θα πρέπει οι γονείς-κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες, με αίτηση τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου,
β. Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. ΣΤ5/71/01-12-1986 (Β 834) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
6. Για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών/τριών στο σχολείο είναι δυνατή η διδασκαλία στο σπίτι, όταν κρίνεται αναγκαίο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι.
Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλεεκπαίδευσης.
Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 14:19 | Γαβρίλης Ελευθέριος

  Είναι απαραίτητη η άμεση επαναφορά στη νομοθεσία περί κατ’ιδίαν διδαχθεντων μαθητών στο κομμάτι ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό διότι μέσω της κατάργησης του άρθρου οι μαθητές στερούνται τις εμπειρίες τις οποίες θα αποκτήσουν μέσω της πρακτικής στο αντικείμενο κ ακόμη τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να εισαχθούν σε σχολές της ΑΕΝ δεν μπορούν να αποκτήσουν ποιο γρήγορα την απαιτούμενη προϋπηρεσία για την απόκτηση του βαθμού του γ μηχανικού ή του ανθυποπλοίαρχου.

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 19:34 | Κριστίνα Λούτσα

  Είναι άδικο να εντάσσονται στο κατ ιδίαν συμμαθητες μας του Γελ και οι μαθητές του Επαλ να αντιμετοπίζονται με άλλα μέτρα και σταθμά και ειδικα για τα εσπερινά λαμβάνοντας υπόψιν ότι απευθύνονται σε εργαζόμενους ανήλικους όσο και ενήληκους κάποιας ηλικίας με οικογένεις έως και ανθρωποι 45 και 50 χρονών με πληθώρα υποχρεώσεων που ο μόνος στόχος τους είναι ένα απολυτήριο είτε για την εργασία τους είτε για μία καλύτερη εργασία και ως εκ τουτου δεν μπορούν να αντιμετοπίζονται σαν τους ανήλικους .Πρέπει να ισχύει για Γ και Δ επάλ και να κρίνονται περιπτώσεις που αληθεινά την έχουν ανάγκη

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 18:27 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

  Η επαναφορά του θεσμού των ¨κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων¨ μαθητών για τον Ναυτικό Τομέα των ΕΠΑ.Λ και τις ειδικότητες Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού,θα πρέπει τουλάχιστον να ισχύει σε όσους παρακολουθούν (μόνο) μαθήματα ειδικότητας για απόκτηση Πτυχίου. Καταρχάς οι κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να την ενδιαφέρει αυτό διότι πάρα πολύ νέοι που είναι άνεργοι θα βρίσκουν εργασία, και με αυτό τον τρόπο θα πέφτει η ανεργία .. Κατά δεύτερον όταν ένας μαθητής τελείωση την ΑΕΝ εμπορικού ναυτικού έχει πάρει τον βαθμό και κατά την διάρκεια της φοίτησης είναι υποχρεωτική η θαλάσσια υπηρεσία.. Δυστυχώς όλοι μας δεν έχουμε την ευκαιρία να μπούμε σε μια τέτοια σχολή. Τα ναυτικά λύκεια είναι πάρα πολύ υποβαθμισμενα σε σχέση με την ΑΕΝ εμπορικού ναυτικού.Οταν κάποιος μαθητής απόκτησή πτυχίο από ναυτικό λύκειο θα πρέπει να μαζέψει 24 μήνες θαλάσσια υπηρεσία και στην συνέχεια να πάει για 6 μήνες στον Ασπρόπυργο και αφού στο τέλος δώσει γραπτές εξετάσεις και περάσει, τότε παίρνει τον βαθμό του Γ μηχανικού (όσο άφορα τους μηχανικούς).. Δεν είναι άδικο αν ένας μαθητής των ΕΠΑ.Λ δεν μπορέσει να μπει στην ΑΕΝ εμπορικού ναυτικού να δυσκολευτεί τόσο πολύ μέχρι την απόκτηση του τίτλου του (βαθμού) Άσε που όταν πας σε μια ναυτιλιακή εταιρεία και τους πεις ότι έχω πτυχίο από ναυτικό λύκειο δεν σε λαμβάνουν καθόλου στα υπόψιν..

  Αμεση επαναφορά του κατ’ ιδίαν στην Γ και Δ τάξη όπως ίσχυε πριν από 2 χρόνια..

  ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ
  ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 23:34 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

  άμεση επαναφορά του κατ’ ιδίαν στην Γ και Δ τάξη όπως ίσχυε πριν από 2 χρόνια..
  ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ
  ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 21:05 | ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ Σ.

  Η επαναφορά του θεσμού των ¨κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων¨ μαθητών για τον Ναυτικό Τομέα των ΕΠΑ.Λ και τις ειδικότητες Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού είναι πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να αποτελέσει κύριο ζήτημα θετικής και ορθής αντιμετώπισης στο εν λόγω άρθρο της τρέχουσας διαβούλευσης. Ο θεσμός αυτός που αρχικά εφαρμόσθηκε με το νόμο 2416/1996, στο άρθρο 46, παράγραφος 41.α, προέβλεπε την ανάληψη υπηρεσίας στο Εμπορικό Ναυτικό και έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές των Ναυτικών Λυκείων, αργότερα των ΤΕΕ και των ΕΠΑ.Λ (Ναυτικών Τομέων), να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο και επιστρέφοντας να δώσουν εξετάσεις στα μαθήματα τους για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Σταδιακά και με αυτόν τον τρόπο τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν αυτά τα επαγγέλματα, να δουν αν η επιλογή τους είναι σωστή και παράλληλα να αποκτήσουν προϋπηρεσία που τους ήταν χρήσιμη για τη συμπλήρωση της απαραίτητης για τον βαθμό του Γ΄ αξιωματικού γέφυρας ή μηχανής πλοίου ή τους βοηθούσε να εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, δίνοντάς τους ένα επιπλέον μπόνους μορίων (μόνο για τη διαδικασία εισαγωγής με βαθμό απολυτηρίου).
  Αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία επιπλέον εξήγηση η δυνατότητα αυτή διακόπηκε, από το καλοκαίρι του 2016 και σταδιακά για κάθε τάξη (έως και φέτος για τη Δ΄ των εσπερινών), δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλά ιδιαίτερα σε όσους ενήλικες μαθητές φοιτούσαν ή φοιτούν στα ΕΠΑ.Λ με σκοπό την απόκτηση (δεύτερου) Πτυχίου Ναυτικής ειδικότητας που θα τους δώσει ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟ. Είναι γνωστό ότι η ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση σε επίπεδο λυκείου ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας αλλά ουσιαστικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων καθορίζονται από το Υπουργείο εμπορικής Ναυτιλίας ακολουθώντας κάθε φορά τους νόμους της προσφοράς και ζήτησης. Με τη συνεννόηση των δύο αυτών Υπουργείων μπορούν να αναβαθμιστούν οι προοπτικές των μαθητών και να επανέλθει σε ισχύ ο θεσμός των ¨κατ΄ιδίαν¨ διδαχθέντων (που αγγίζει και τα δύο αυτά υπουργεία), που σίγουρα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ήταν ευπρόσδεκτος από τους μαθητές και αποδοτικός για την εξέλιξή τους. Επιπλέον είναι θεμιτό, για τον θεσμό αυτό, ότι θα πρέπει να λειτουργήσει με σοβαρές ασφαλιστικές δικλείδες για να αποφευχθούν πιθανές παρατυπίες που αποτέλεσαν (κατά μία ανεπίσημη εξήγηση) και την αιτία διακοπής του.
  Με τα σημερινά δεδομένα και την προώθηση της Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ, μπορεί κάλλιστα ο θεσμός των ¨κατ΄ιδίαν διδαχθέντων μαθητών¨ να ενταχθεί σ΄ αυτή τη διαδικασία και λογική και να γίνει αποδοτικός για τους μαθητές και το κοινωνικό σύνολο, αφού είναι δεδομένο ότι με τη ναυτική εκπαίδευση και απασχόληση μπορεί να καταπολεμηθεί μεγάλο ποσοστό της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που αναζητούν επαγγελματική διέξοδο.
  Με δεδομένη την επαναφορά του, θα πρέπει να εξεταστεί αν θα αφορά όλους τους μαθητές του Ναυτικού τομέα και των ειδικοτήτων ή μόνο όσους παρακολουθούν (μόνο) μαθήματα ειδικότητας για απόκτηση Πτυχίου (ή άλλου Πτυχίου). Ακόμη όμως και για τους μαθητές που παρακολουθούν όλη την παιδεία του λυκείου, είναι εφικτή η εφαρμογή του θεσμού αν γίνει με βάση τους καλοκαιρινούς μήνες και μικρή επέκταση στη σχολική διδακτική περίοδο (ιδιαίτερα με τα το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων), αρκεί να υπάρχει κατάλληλη συνεννόηση και προώθηση, με βάση τη Μαθητεία, από το υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Ναυτιλίας και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (προς τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις). Μπορούμε να συνεισφέρουμε επιπλέον με ανάλυση των απόψεών μας ακόμη και για διαδικαστικά θέματα αν χρειασθεί.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 23:51 | ΖΤ

  H παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/27-8-1990)όπου στην πραγματικότητα δεν περιγράφεται η έννοια της «κατ’ ιδίαν διδασκαλίας», αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/17-6-1996), όπου αναφέρονται τα εξής:
  «1.α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτηση τους εξαιτίας ασθενειών που απαιτούν μακρά νοσοκομειακή ή κατ’ οίκον νοσηλεία, στράτευσης, προσωρινής φυλάκισης, παραμονής στο εξωτερικό, ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό ή για άλλους εξαιρετικούς αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εμποδίζουν τη φοίτηση τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και να παραπέμπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν.

  β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 23:45 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

  Στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές να μπορούν να εντάσσονται οι άνω των 20 ετών και τουλάχιστον Γ και Δ τάξης που δεν παρακολουθουν μαθήματα γενικής παιδιάς, και όχι η Α τάξη που ισχύει αυτή την στιγμή ,οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο ΕΠΑΛ και να μαζέψουν ναυτική υπηρεσία όσο αφορά τα ναυτικά λύκεια ΕΠΑΛ δηλαδή.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 20:06 | Σπύρος Μπαλής

  Στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές να μπορούν να εντάσσονται όλοι οι άνω των 20 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο λυκείου χωρίς κανένα δικαιολογητικό. Η φοίτηση και η εξέταση των μαθημάτων να ακολουθεί τα πρότυπα του ΕΑΠ (1 επιπλέον έτος και μηνιαίες εργασίες στα βασικά μαθήματα, τετραμηνιαίες εργασίες σε όλα τα υπόλοιπα).
  Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες ή άλλοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις λυκειακες τους σπουδές και δεν μπορούν γιατί δεν εντάσσονται στις σημερινές κατηγορίες οπότε πρέπει να παρακολουθούν ολόκληρο το πρόγραμμα μαθημάτων του λυκείου. γεγονός αποτρεπτικό γι’ αυτούς.