• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Μπαλής' | 9 Νοεμβρίου 2017, 20:17

    Στους τρόπους ενημέρωσης του κηδεμόνα να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (user name και password). Αυτός ο τρόπος εξασφαλίζει το σχολείο ότι ο κηδεμόνας θα είναι ο παραλήπτης της ενημέρωσης και όχι κανένας άλλος, παράλληλα δίνεται η δυνατότητα της αμφίδρομης ενημέρωσης αλλά και της αποστολής από το γονέα δηλώσεων έγκρισης της συμμετοχής του μαθητή σε εκδρομές και δραστηριότητες του σχολείου.Δηλώσεις οι οποίες θα προέρχονται από τον αποκλειστικό χρήστη των κωδικών και τον φέροντα την ευθύνη χρησιμοποίησής τους.