• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΤ' | 9 Νοεμβρίου 2017, 23:55

    Ως προς το 8 1) η διατύπωση " Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών¨ επιτρέπει / επιβάλλει στον σύλλογο διδασκόντων να αναπληρώνει τις ώρες που χάθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών ή λόγω ελλείψεως καθηγητών! 2) η διατύπωση "εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης" επιτρέπει στον Σύλλογο να αποφασίζει για την ολοκλήρωση της ύλης χωρίς την αναπλήρωση των ωρών. Αυτό ευτελίζει την έννοια του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και γίνεται αφορμή για καταστρατηγήσεις. 3) Γενικώς η όη πρόβλεψη επιτρέπει να παρεμποδίζεται η διεξαγωγή των μαθημάτων χωρίς καμία επίπτωση. Κάθε απώλεια μετά από την 6-7η εργάσιμη και μέχρι την 15η δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Το ίδιο κάθε απώλεια που θα γίνει μετά την 25η Μαρτίου. Αρα η ρύθμιση επιτρέπει ακόμη και σε κακοπροαίρετους και κακόβουλους να παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων, ίσως δε και να τους προτρέπει, αν έχουν την ευστροφία να το αντιληφθούν.