• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ' | 10 Νοεμβρίου 2017, 09:47

    β. στην Β΄ τάξη εγγράφονται: 6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους. Γειά σας!Αποφοίτησα και πήρα το Πτυχίο μου από ΕΠΑΛ στον ΤΟΜΕΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στην ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Με το Ν. 4186/2013. Επιθυμία μου ήταν πριν κάνω εγγραφή σε άλλο τομέα, να έκανα εγγραφή στον ίδιο τομέα αλλά σε άλλη ειδικότητα. Π.χ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ για το έτος 2017 – 2018 για ένα (1) έτος στην Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ. Οι παλαιότεροι με το Ν. 3475/2006 μπορούν να εγγραφούν απευθείας στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ. Εμείς που αποφοιτήσαμε φέτος εγγραφήκαμε πάλι στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ σε άλλο τομέα αναγκαστικά και όχι στην Γ’ τάξη που έπρεπε κανονικά του ίδιου τομέα αλλά σε άλλη ειδικότητα. Έτσι θα έπρεπε να παρακολουθήσουμε πάλι μαθήματα τα οποία τα έχουμε ήδη διδαχθεί στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ. π.χ. 1)Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών(ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13) 2)Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών (ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13) 3)Βασικά Θέματα Πληροφορικής (ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13) 4)Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13) 5)Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων(ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13) 6)Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού (ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13) στη θέση του μαθήματος ήταν Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο. 7)Αγγλικά Τομέα (ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13)ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ Γ’ ΤΑΞΗ. Σας παρακαλώ θερμά όπως κάνετε τροποποίηση του Νόμου, για να βοηθήσετε περιπτώσεις όχι μόνο δική μου αλλά και άλλον, για τις ειδικότητες Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ του ίδιου τομέα αλλά σε άλλη ειδικότητα!!! Ευχαριστώ!