• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Ρ.' | 10 Νοεμβρίου 2017, 10:06

    Να καταργηθούν τα παρακάτω έντυπα καθώς και η διακίνησή τους: α) Ατομικά Δελτία μαθητών/τριών : δεν είναι απαραίτητα καθώς όλα τα στοιχεία τους μπορούν να καταχωρηθούν, και και καταχωρούνται στο myschool. Μέχρι και η φωτογραφία στο Α.Δ. μπορεί να είναι ψηφιακή. γ) Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων : δεν είναι απαραίτητα, ήδη καταχωρούνται στο myschool δ) Τίτλοι Σπουδών : εκτός από την εκτύπωσή τους (με ψηφιακή φωτογραφία και ψηφιακές υπογραφές) για ψυχολογικούς-συναισθηματικούς λόγους, πρέπει να καταργηθεί. Αρκεί η χρησιμοποίηση του ΑΜΚΑ του μαθητή (ή του Ενιαίου Αριθμού Μητρώου) και η κατάλληλη πρόσβαση από την υπηρεσία-αρχή-εταιρεία που το χρειάζεται ε) Έντυπα Επαλήθευσης Τίτλων : δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να γίνει μέσω του myschool με το ΑΜΚΑ του μαθητή (ή με τον Ενιαίο Αριθμό Μητρώου) στ) Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών : δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να γίνει μέσω του myschool με το ΑΜΚΑ του μαθητή (ή με τον Ενιαίο Αριθμό Μητρώου) θ) Πιστοποιητικά για Στρατολογική Χρήση : δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να γίνει μέσω του myschool όπου το στρατολογικό γραφείο με το ΑΜΚΑ του μαθητή (ή με κάποιον Ενιαίο Αριθμό Μητρώου) θα έχει την απαραίτητη πρόσβαση ι) Δελτία Κίνησης Προσωπικού : δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να γίνει μέσω του myschool Να καθιερωθεί Ενιαίος Αριθμός Μητρώου (είχε προταθεί κάποτε). Ο αριθμός δίνεται κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή στην εκπαίδευση και τον ακολουθεί διαρκώς.