Άρθρο 04 – Υπηρεσιακά Έντυπα

1) Τα τηρούμενα από τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. επίσημα έντυπα είναι:
α) Ατομικά Δελτία μαθητών/τριών. Για κάθε μαθητή/τρια τηρείται Ατομικό Δελτίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 στοιχεία.
β) Έντυπα Ημερήσιων Δελτίων Φοίτησης των μαθητών/τριών κατά τάξη ή τμήματα τάξης, στα οποία καταχωρίζονται κάθε διδακτική ώρα οι απουσίες τους.
γ) Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων
δ) Τίτλοι Σπουδών
ε) Έντυπα Επαλήθευσης Τίτλων
στ) Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών
ζ) Έντυπα Εισήγησης ή Επιβολής Παιδαγωγικών Μέτρων
η) Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας Μαθητών/τριών
θ) Πιστοποιητικά για Στρατολογική Χρήση
ι) Δελτία Κίνησης Προσωπικού
2) Οι Καταστάσεις Μισθοδοσίας Προσωπικού που προβλέπονται από τα Π.Δ. 104/1979, άρθρο 4 (ΦΕΚ 23 Α΄/1979) καταργούνται.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 19:56 | Σταυριανός Αθανάσιος

  Όλα ψηφιακά με Παράλληλη στελέχωση των σχολείων με διοικητικό προσωπικό. Μπορεί να ξεκινήσει πιλοτικά με 8μηνα προγράμματα και στην συνέχεια σύσταση οργανικών διοικητικών θέσεων.
  1. Κατάργηση των αναχρονιστικών καρτέλων καταχώρισης βαθμολογίας. Καταχώριση βαθμολογίας μόνο στο myschool. Εκτύπωση και υπογραφή καταστάσεων για λόγους ασφαλέιας
  2. Κατάργηση απουσιολογίων. Παροχή κάρτας ανέπαφης στους μαθητές για την επικύρωση της παρουσίας στην τάξη.
  3. Κατάργηση βιβλίων καταχώρισης απουσιών τμήματος. Καταχώριση μόνο στο myschool

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 12:11 | Ανέστης Εξαφτόπουλος

  Απάντησα σχετικά και στο άρθρο 3, ίσως λανθασμένα, τα παρακάτω:

  Όχι μισές δουλειές!

  Αναφέρομαι στα βιβλία φοίτησης και τα απουσιολόγια. Κι εξηγώ:
  Οι περισσότεροι συνάδελφοι στο εξωτερικό, με τους οποίους συχνά συνδιαλεγόμαστε κατά τη διάρκεια προγραμμάτων, κάνουν το εξής: μπαίνουν στο τμήμα, ανοίγουν το app στο κινητό, σημειώνουν (απλό άγγιγμα – tap) ποιος είναι παρών, ποιος λείπει, ποιος άργησε.

  Τέλος.

  Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το σύστημα. Στέλνει αυτόματα email, sms κλπ.
  Είναι καλύτερο κι από τις ηλεκτρονικές κάρτες.
  Όχι απλά δεν υπάρχει βιβλίο φοίτησης, όχι απλά δεν υπάρχουν απουσιολόγοι, απουσιολόγια, αποκόμματα, διακορευτές, φάκελοι αποθήκευσης αποκομμάτων (για να τα βρίσκουν οι υπεύθυνοι και να ενημερώνουν … ό,τι θα υπάρχει να ενημερώνουν). Υλικό και κυρίως εργατώρες που κουράζουν τους συναδέλφους και αφαιρούν ενέργεια απαραίτητη για την τάξη.

  Φυσικά πρέπει να επιτραπεί η χρήση κινητού ή tablet για υπηρεσιακούς σκοπούς σε συναδέλφους και για διδακτικούς σκοπούς σε όλους άνω των 13 χωρίς όλη την εξαντλητική γραφειοκρατία.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 21:10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

  Το άρθρο πρέπει να μετονομαστεί σε «Υπηρεσιακά ΕΓΓΡΑΦΑ»
  και ίσως με εξαίρεση το ατομικό δελτιο(αν και αυτό πια βρίσκεται στο myschool) να είνα όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά αφού ηδη βρίσκονται στο Myschool.
  Ειδικοτερα τι εννοείται με το
  η) Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας Μαθητών/τριών
  Τι ρόλο εξυπηρετούν ; Κι άλλα έγγραφα ,κι άλλες εκτυπώσεις.Οι προφορικές βαθμολογίες μπορούν και πρέπει να καταχωρούνται από κάθε εκπαιδευτικό στο ατομικό δελτίο και μετά από εντεταλμένους εκπαιδευτικούς (γραμματείς θα έπρεπε ,αλλά …..) στο myschool -το οποίο μάλιστα myschool δίνει την δυνατότητα να καταχωρηθούν από excel, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταχωρήσουν την βαθμολογία τους και να την στείλουν με email στο σχολείο ,ώστε να καταχωρηθούν γρήγορα ,εύκολα και χωρίς λάθη απευθείας στο myschool.
  Σε κάθε δε περίπτωση οι βαθμοί ελέγχονται για την ορθότητά τους, από το ατομικό δελτίο , από τον υπεύθυνο της τάξης.

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ διώξτε από πάνω μας την άχαρη γραφειοκρατία !!!!!Είμαστε Δάσκαλοι όχι γραμματείς

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 20:15 | δηήτρης καλαϊτζίδης

  Όλα ηλεκτρονικά, όλοι οι διδάσκοντες του σχολείου να έχουν πλήρη πρόσβαση στο my school με προσωπικό κωδικό που μπορεί να υποδείξει κατάχρηση ή λάθη.
  Είναι σχεδόν παράλογο να τηρούνται σε χαρτί Ατομικά Δελτία και Δελτία Κίνησης. Οι μετεγγραφές που υποχρεώνουν τους γονείς να περιφέρονται από σχολείο σε σχολείο με υπηρεσιακά σημειώματα, η αποστολή Α.Δ. με συστημένες επιστολές κα. όλα αυτά είναι περιττά εφόσον αξιοποιούμε το my school Συμφωνώ με τις απόψεις του Γιάννη Π και του Γ. Ρ.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 20:57 | Δημήτριος Καραγιώργης

  Στους τίτλους εξόδου (απολυτήρια), να αναγράφονται μόνο τα στοιχεία που αναγράφονται και στην ταυτότητα του μαθητή ή στην επίσημη μετάφραση αντίστοιχου εντύπου αν είναι πολίτης άλλης χώρας. Συμφωνώ επίσης με άλλους, όλα τα στοιχεία αυτά να αναφέρονται σε Ονομαστική Πτώση και ότι θα πρέπει να επαναφέρετε τη μικρογράμματη τονούμενη μορφή των στοιχείων όπως γινόταν μέχρι πριν 3 χρόνια, γιατί έτσι υπάρχει περισσότερη πληροφορία, (πχ άλλο Κεφάλας κι άλλο Κεφαλάς, Πεπόνης και Πεπονής κ.ο.κ.)

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 16:43 | ΘΟΔΩΡΟΣ

  Όλα ηλεκτρονικά.
  Να γίνουν σεμινάρια χρήσης του myschool σε όλους τους συναδέλφους.
  Η καταχώρηση των απουσιών στο σύστημα να γίνεται για κάθε μια μέρα χωριστά.
  Υπάρχουν διευθυντές που ανέχονται την καταχώριση μια φορά το μήνα ή το τετράμηνο με αποτέλεσμα να εμφανίζονται καταχωρήσεις του τύπου
  30/10/2017 απουσίες 34, δικαιολογημένες 25.
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 18:22 | Γιάννης Π

  Επειδή δεν παρέχονται υποδείγματα των νέων εντύπων θα ήθελα να επισημάνω ότι:
  1. Θα πρέπει να καταργηθεί η αναγραφή των ονομάτων των γονέων στη γενική. Όλα τα ονόματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ονομαστική με την εξής μορφή:
  Ο/Η μαθητής/τρια με τα παρακάτων στοιχεία:
  Όνομα… Επώνυμο… Όν. πατ. …., Όν. μητ. ….

  για τους εξής λόγους:
  α. Υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμών αλλοδαπών μαθητών των οποίων τα ονόματα δεν αναγράφονται στη γενική.
  β. Δημιουργείται ιδιαίτερος φόρτος εργασίας στο myscholl, γιατί θα πρέπει να ελέγχονται κάθε χρονιά εκατοντάδες ονόματα. Παρόλο που υπάρχει κάποια σχετική αυτοματοποίηση στο myschool για τη δημιουργία των ονομάτων στη γενική, δημιουργούνται πολλά λάθη, που μας αναγκάζει να ελέγξουμε όλα τα ονόματα ένα προς ένα.
  γ. Ένας τίτλος Λυκείου (για παράδειγμα) με τα ονόματα των γονιών στη γενική, δημιουργεί προβλήματα μερικές φορές στη χρήση στο εξωτερικό, εφόσον η γενική Αθανασίου δεν αναγωρίζεται ως ίδια με το Αθανάσιος. (Το επισημαίνω από σχετική προσωπική εμπειρία.)
  2. Θα πρέπει να οριστεί ρητά και κατηγορηματικά ότι στα ελληνικά σχολεία (και στο myschool) τα ονόματα των μαθητών/τριών γράφονται μόνο στα Ελληνικά. Υπάρχουν πολλές εγγραφές στο myschool με ελληνικά και λατινικά στοιχεία.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 17:34 | Γιάννης Π

  Συμφωνώ με όσα αναφέρει ο Γ.Ρ.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 17:23 | Κεφαλάς Παναγιώτης

  α) Ατομικά Δελτία μαθητών/τριών. Για κάθε μαθητή/τρια τηρείται Ατομικό Δελτίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 στοιχεία.

  γ) Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων

  δ) Τίτλοι Σπουδών

  ε) Έντυπα Επαλήθευσης Τίτλων

  στ) Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών

  η) Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας Μαθητών/τριών

  θ) Πιστοποιητικά για Στρατολογική Χρήση

  ι) Δελτία Κίνησης Προσωπικού
  Όλα τα παραπάνω γίνονται με το myschool

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 10:06 | Γ.Ρ.

  Να καταργηθούν τα παρακάτω έντυπα καθώς και η διακίνησή τους:

  α) Ατομικά Δελτία μαθητών/τριών : δεν είναι απαραίτητα καθώς όλα τα στοιχεία τους μπορούν να καταχωρηθούν, και και καταχωρούνται στο myschool. Μέχρι και η φωτογραφία στο Α.Δ. μπορεί να είναι ψηφιακή.
  γ) Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων : δεν είναι απαραίτητα, ήδη καταχωρούνται στο myschool
  δ) Τίτλοι Σπουδών : εκτός από την εκτύπωσή τους (με ψηφιακή φωτογραφία και ψηφιακές υπογραφές) για ψυχολογικούς-συναισθηματικούς λόγους, πρέπει να καταργηθεί. Αρκεί η χρησιμοποίηση του ΑΜΚΑ του μαθητή (ή του Ενιαίου Αριθμού Μητρώου) και η κατάλληλη πρόσβαση από την υπηρεσία-αρχή-εταιρεία που το χρειάζεται
  ε) Έντυπα Επαλήθευσης Τίτλων : δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να γίνει μέσω του myschool με το ΑΜΚΑ του μαθητή (ή με τον Ενιαίο Αριθμό Μητρώου)
  στ) Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών : δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να γίνει μέσω του myschool με το ΑΜΚΑ του μαθητή (ή με τον Ενιαίο Αριθμό Μητρώου)
  θ) Πιστοποιητικά για Στρατολογική Χρήση : δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να γίνει μέσω του myschool όπου το στρατολογικό γραφείο με το ΑΜΚΑ του μαθητή
  (ή με κάποιον Ενιαίο Αριθμό Μητρώου) θα έχει την απαραίτητη πρόσβαση
  ι) Δελτία Κίνησης Προσωπικού : δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να γίνει μέσω του myschool

  Να καθιερωθεί Ενιαίος Αριθμός Μητρώου (είχε προταθεί κάποτε). Ο αριθμός δίνεται κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή στην εκπαίδευση και τον ακολουθεί διαρκώς.