• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ' | 10 Νοεμβρίου 2017, 11:03

    Άρθρο 9Ε παρ.4 ΑΔΥΜ: Η καθιέρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) ως απαραίτητο δικαιολογητικό εγγραφής στην Α Γυμνασίου και στην Α Λυκείου απαλλάσσει Διευθυντές και εκπαιδευτικούς από ποικίλες δυσλειτουργίες που προκαλούνται από γονείς και μαθητές οι οποίοι αμελούν αυτή την υποχρέωση και μετά την προθεσμία του Σεπτεμβρίου, σε ορισμένες δε περιπτώσεις, για όλο το σχολικό έτος.