• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Κ.' | 10 Νοεμβρίου 2017, 13:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Με το προτεινόμενο σχέδιο - Υ.Α.γίνονται κατά τη γνώμη μου σωστά και λάθος βήματα . Είναι πολύ σωστή η κατάργηση του διαχωρισμού σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες που οδηγούσε τους γονείς λόγω γραφειοκρατίας συχνά πυκνά στο σχολείο για μια υπογραφή αφού τους οδηγούσε πρώτα συχνά σε ιατρεία όπου επί πληρωμή έπαιρναν τα δικαιολογητικά . Αλλά τα όρια απουσιών όπως τίθενται δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε τελείως διαφορετικά ως προς τη σύνθεση μαθητικού δυναμικού σχολεία και οδηγούν σε ισοπέδωση προς ένα νούμερο . Στην ουσία περικόπτει τα όρια των απουσιών των μαθητών κατά 30% όταν έχουν Μ.Ο. πάνω από 15, (άρθρο 28: Από 164 σε 114 απουσίες στα Πρωινά και Απογευματινά σχολεία και από 180 σε 130 για τα Εσπερινά και Μουσικά ), περιορίζοντας τις επιτρεπόμενες απουσίες κάτω από το 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών για κάποια σχολεία σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα . Σε ένα γυμνάσιο με 32 ώρες εβδομαδιαίο Ωρολόγιο και 33 εβδομάδες το χρόνο γίνονται περίπου 1056 ώρες μάθημα με 10,8% ποσοστό επιτρεπόμενων απουσιών ενώ σε ένα Μουσικό γυμνάσιο με 42 ώρες ωρολόγιο 1386 ώρες ετησίως με τις επιτρεπόμενες στο 9,3% αυτό είναι σοβαρή ανισότητα . Το μαθητικό δυναμικό όμως δεν αποτελείτε μόνο από ανήλικους μαθητές γυμνασίου που κάνουν μάθημα και ασχολούνται μόνο με αυτό. Σε ΕΠΑΛ απογευματινό (μέσος όρος ηλικίας 35+) το ποσοστό επιτρεπόμενων απουσιών είναι 9,8 % με μαθητές εργαζόμενους και μεγάλους σε ηλικία στην πλειοψηφία τους, που αγωνίζονται ώστε να τελειώσουν τη φοίτηση σε τρία χρόνια (γιατί στην ηλικία αυτή και ο ένας χρόνος μετράει) αντί για τέσσερα χρόνια στα εσπερινά που όμως έχουν ποσοστό επιτρεπόμενων απουσιών 15,8 % !!! Αυτό είναι και ισοπεδωτικό και άδικο και θα οδηγήσει σε αποψίλωση του μαθητικού δυναμικού . Η απόφαση αυτή του Υπ. Παιδείας αποθαρρύνει τους συγκεκριμένους μαθητές από το να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αφού θεωρούν ότι η επαρκής φοίτηση γίνεται ακόμα δυσκολότερη.Ιδιαίτερα, πλήττει τους οικονομικά ασθενέστερους, που έχουν κτυπηθεί πολλαπλά από την κρίση, τους εργαζόμενους μαθητές, τους μαθητές που συντηρούν οικογένειες, οι οποίοι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της φοίτησης. Περιορίζει δε σημαντικά τη δυνατότητα των αποφοίτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο. Επιπλέον με την ισχύ της απόφασης εν μέσω της χρονιάς (τέλη Νοεμβρίου, διάνυση του 25% της συνολικής φοίτησης), επιφέρει τεράστια αναστάτωση στους μαθητές και θα οδηγήσει πολλούς απ’ αυτούς στο να εγκαταλείψουν το σχολείο τις επόμενες ημέρες, αφού ίσως εκτιμήσουν ότι με τέτοια μείωση επιτρεπόμενων απουσιών δεν θα μπορέσουν να έχουν επαρκή φοίτηση.