Άρθρο 28 – Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερεις (114).
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δέκα τέσσερεις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.
5. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.
6. Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.
7. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες
8. Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:
α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες.
β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ..
9. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 14:28 | Ε.Ρ.

  Το σχέδιο νόμου όσον αφορά τις απουσίες είναι σε σωστή κατεύθυνση . Εργάζομαι 33 χρόνια στην εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια σε εσπερινό γυμνάσιο με Λ.Τ. Όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως γνώσεων και ικανοτήτων παίρνουν 15 Μ.Ο, για να εξασφαλίσουν το μπόνους των +50 απουσιών .
  Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ καλού και κακού μαθητή . Συνήθως οι εργαζόμενοι , οικογενειάρχες είναι πολύ συνεπείς και δεν ξεπερνούν τα όρια . Το πρόβλημα είναι με νέους ημιάνεργους που προτιμούν την καφετέρια ή τα internet cafe, από το σχολείο αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι με τις απουσίες δεν θα έχουν σοβαρό πρόβλημα . Όσο για τα ημερήσια Λύκεια όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει από τον Μάρτιο και μετά .

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 09:41 | π.Ιωάννης Κυπαρισσόπουλος

  Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, ως μαθητής της Δ’ τάξεως του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Κατερίνης θα ήθελα να σας εκφράσω την αντίθεση μου ως προς την περικοπή των 50 απουσιών για τους μαθητές με Γ.Μ.Ο άνω του 15 για πολλούς και πρακτικούς λόγους. Για τα Εσπερινά Σχολεία όλων των βαθμίδων θα πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή και ελαστικότητα στο θέμα των απουσιών. Πρέπει να λάβετε γνώση ότι η πλειονότητα των μαθητών είναι ενήλικοι, αρκετοί με προβλήματα υγείας, με υποχρεώσεις οικογενειακές παιδιών, εργαζόμενοι, με πολύ περιορισμένο χρόνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και αυτή η βοήθεια τους έδινε ένα κίνητρο ώστε να καταφέρουν να τελειώσουν τις σπουδές τους και παράλληλα να μην αναγκαστούν να παραιτηθούν από τις δουλειές τους. Με αυτόν τον τρόπο αυτομάτως στερείτε από τους μαθητές των Εσπερινών Σχολείων το δικαίωμα τις δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης αλλά και την ολοκλήρωση των σπουδών τους που δεν καταφέρανε να ολοκληρώσουν στο σωστό χρόνο. Θεωρώ ότι είναι πολλοί σημαντικό για όλους τους μαθητές να μπορούν να έχουν μια βοήθεια ώστε να καταφέρουν να τελειώσουν τις σπουδές τους οι οποίες τους είναι απαραίτητες στην παραπέρα εργασιακή τους εξέλιξη. Πρέπει να γνωρίζεται πως υπάρχουν πολλοί ενήλικοι μαθητές που είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να ξαναπάνε σχολειό γιατί αν δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται ή να εξελίσσονται εργασιακά στην είδη υπάρχουσα εργασία τους. Θεωρώ και πιστεύω γιατί το ζω τα τελευταία 4 χρόνια ως μαθητής Εσπερινού Λυκείου ότι ο λόγος των απουσιών στα Εσπερινά Σχολεία είναι καθαρά επαγγελματικός για τον μαθητή που ταυτόχρονα είναι και εργαζόμενος σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Όλοι μας αναζητούμε μέσω του δημόσιου σχολείου μια εναλλακτική για επιπλέον μόρφωση και δια βίου μάθηση που δεν θα πρέπει να στερηθεί με μείωση των απουσιών που θα μπορούμε να έχουμε στο διδακτικό έτος.
  Με εκτίμηση
  π.Ιωάννης Κυπαρισσόπουλος
  πρόεδρος Δ’ανθρ.σπ. Εσπερινού ΓΕΛ Κατερίνης

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 00:41 | Κουκάς Αντώνης

  Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει η δυνατότητα στο σύλλογο διδασκόντων να αποφαίνεται για την επάρκεια φοίτησης μαθητών με καλή επίδοση, ακόμα και εάν έχουν περισσότερες από 114 απουσίες. Σημειώνω τη δυνατότητα άλλων μαθητών να απουσιάζουν από το σχολείο (σημείο 4, άρθρο 24) για τις διπλάσιες περίπου απουσίες από τις 50 για τις οποίες γίνεται λόγος.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 00:34 | Ειρήνη Ρούγγα

  Διαφωνώ με την κατάργηση του χαρακτηρισμού των απουσιών ως δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες . Ένα μεγάλο ποσοστό αδικαιολόγητων απουσιών οφείλονται σε καθυστερημένη πρωινή προσέλευση ή αποχώρηση του μαθητή/τριας πριν τη λήξη των μαθημάτων του. Μέχρι τώρα ο αριθμός των περιπτώσεων αυτών περιοριζόταν σε 50 ώρες. Με τη νέα Υ.Α. ο αριθμός αυτός θα ανέβει στις 114 και δεν ωφελεί καθόλου να ενημερωθεί απλώς ο κηδεμόνας ότι το παιδί του χωρίς λόγο δεν εμφανίστηκε στο μάθημά του 114 φορές.
  Επίσης θα πρέπει να επαναξεταστεί το όριο των 164 απουσιών γιατί υπάρχουν πολλοί μαθητές/τριες με σοβαρά προβλήματα υγείας.

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 15:28 | Διονύσιος Μωράκης

  Δεν υπάρχει κάμια πρόβλεψη για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο κηδεμόνας σε περίπτωση απουσίας του τέκνου του. Αν δεν προβλεφθεί κάτι και απλώς αρκεί μια έγγραφη δήλωση ότι ο μαθητής/τρια απουσίασε, τότε η μη διάκριση σε δικαιολογημένες-αδικαιολόγητες εκφυλίζεται και θα οδηγήσει σε 114 αδικαιολόγητες (που σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι όλες «κοπάνες»).

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 14:26 | Γ.Κ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 28 και με το οποίο αν τεθεί σε ισχύ από το φετινό σχολικό έτος τι θα γίνει με τους μαθητές που ήδη φοιτούν και εν μέσω σχολικής χρονιάς θα χάσουν την κατ΄ εξαίρεση ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα τέσσερις (114) έως (164) απουσίες ,ειδικά δε για τους μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια των οποίων οι απουσίες προσαυξάνονται κατά δέκα έξι (16), με την προϋπόθεση ότι η επίδοσή τους κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (δέκα πέντε 15 πλήρες).

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 23:11 | Αναστασία Καφετζοπούλου

  Ρύθμιση απουσιών λόγω ασθένειας για μαθητές Β΄και Γ΄Λυκείου ΑμεΑ
  Ως μητέρα τέκνου με βαριά αναπηρία (67%) με γνωμοδότηση ΚΕΠΑ ,του οποίου η/οι πάθηση/εις δεν επιβάλλει/ουν φοίτηση σε ειδικές δομές της εκπαίδευσης και δεν αναφέρονται στις παθήσεις που δικαιολογούν κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές καθώς ή/και κάποια άλλη διευκόλυνση για τις απουσίες λόγω ασθένειας θα ήθελα να προτείνω να δίνεται η δυνατότητα – σε περίπτωση που ο αριθμός απουσιών λόγο ασθένειας σε συνάφεια της πάθησης (με ιατρική γνωμάτευση)υπερβαίνει το όριο των 114 – αναπλήρωσης κάποιον διδακτικών ωρών (με κάποιο εύλογο όριο σε αυτό) ίσως στα πλαίσια ενισχυτικής διδασκαλίας , εντός σχολείου (όπως ορίζεται και για την ενισχυτική διδασκαλία όμορων σχολείων) ή με κάποιον άλλο τρόπο, ή διαπίστωση με διαγνωστικά τεστ επί της ύλης που διδάχθηκε το διάστημα απουσίας από τους αρμόδιους διδάσκοντες προκειμένου να μην πρέπει να επαναλάβει την τάξη μιας και κάτι τέτοιο για έφηβο ήδη επιβαρυμένο τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά θα είναι επιπλέον επιβάρυνση και παράγοντας/αιτία για εγκατάλειψη – διακοπή της φοίτησης!
  Ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα έκφρασης πρότασης και παρακαλώ για παρέμβαση αρμοδίως για θέματα μαθητών ΑμεΑ που χρίζουν μιας κάποιας ειδικής αντιμετώπισης!!!

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 20:52 | Ν. Γ.

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση:
  Μαθητής με Μ.Ο. 11 και 113 απουσίες (όλες από κοπάνες) = φοίτηση επαρκής.
  Μαθητής με Μ.Ο. 19 και 115 απουσίες (λόγω χρόνιας πάθησης, χωρίς νοσηλεία την τρέχουσα χρονιά σε Νοσοκομείο) = φοίτηση ανεπαρκής,
  να επαναλάβει του χρόνου την ίδια τάξη. Το ίδιο ισχύει και για άλλους άριστους μαθητές που μπορεί να συμπληρώσουν τον μαγικό αριθμό
  115 απουσιών, λόγω π.χ. συνδυασμού κακοτυχιών.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 18:28 | Ιορδάνης Σαββουλίδης

  Η μη διάκριση του είδους απουσιών είναι σωστή. Το σύνολο 114 ήταν και παραμένει απαράδεκτο. Είναι σαν να οδηγούμε τα παιδιά στη σκέψη ότι μπορούν να λείπουν από το σχολείο 114/7=16 μέρες. Ένας αριθμός 50 συνολικών απουσιών αρκεί. Τι θα πει άλλωστε «όριο αδικαιολογήτων απουσιών» που ίσχυε μέχρι τώρα; Θα δικαιολογούσα υψηλό όριο απουσιών μόνο για ιατρικούς λόγους. Μέχρι στιγμής (και θα συνεχίσει να συμβαίνει) οι μαθητές συγκεντρώνουν τις απουσίες τους για το τέλος της χρονιάς, έχοντας κανονίσει πρωινά φροντιστήρια, την ώρα που έπρεπε να είναι σχολείο και όλοι θα είναι χαρούμενοι.

  ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ
  Εκπ/κος Β/θμιας Εκπ/σης

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 17:24 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός πως υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών και να δίνεται η δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού απουσιών με την προϋπόθεση του 15 ως Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας.
  Για να μην ερημώνουν τα σχολεία και κυρίως τα Λύκεια, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο απουσιών για κάθε μήνα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να θεσπιστεί ανώτατο όριο απουσιών ανά μήνα από 28 έως 35. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής δεν θα μπορεί να λείψει περισσότερες από 4-5 ολόκληρες μέρες τον μήνα. Ακόμη και στην ακραία περίπτωση που θα επέλεγε να παρακολουθεί το μισό διδακτικό πρόγραμμα, το σχολείο δεν θα ερήμωνε από μαθητές.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 09:04 | Θ.Τ.

  Μέχρι σήμερα ο Σύλλογος των Καθηγητών έχει την δυνατότητα να χαρακτηρίσει ως επαρκή τη φοίτηση ενός μαθητή με Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 15 και αριθμό
  απουσιών μέχρι και 164. Με τη νέα Υπουργική Απόφαση καταργείται λανθασμένα η παραπάνω διάταξη και θεσπίζεται ανώτατο όριο 114 απουσιών για όλους.
  Κι όμως υπάρχουν τόσα παιδιά που έχουν σοβαρές χρόνιες παθήσεις και είναι υποχρεωμένα να παραμένουν για κάποια χρονικά διαστήματα στο σπίτι τους, είτε
  προληπτικά, είτε για ανάρρωση – κι όχι υποχρεωτικά σε Νοσοκομείο, όπως με ελαφρότητα προβλέπει η Υ.Α. Παιδιά που είναι αναγκασμένα να εργάζονται παράλληλα
  με το σχολείο. Παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικογενειακά ή ψυχολογικά προβλήματα. Παιδιά που συμμετέχουν σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες
  υψηλού επιπέδου, με εξοντωτικές προπονήσεις, ταξίδια, τραυματισμούς κλπ.
  Αυτά τα παιδιά, συνήθως συμπληρώνουν- δικαιολογημένα- μεγαλύτερο αριθμό απουσιών από τις 114, που δικαιούνται και ήδη με τις νέες ρυθμίσεις αισθάνονται πιο
  ανασφαλή από ποτέ. Αυτά τα παιδιά – αγωνιστές της ζωής – όταν παρ’ όλ’ αυτά καταφέρνουν, με επιπλέον κόπο, να διακρίνονται στα μαθήματα, είναι πραγματικά
  άδικο και εντελώς άστοχο να μην μπορούν να τύχουν της πριμοδότησης σε απουσίες, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Με τα νέα μέτρα αισθάνονται, όχι μόνο να μην
  επιβραβεύονται για τις επιδόσεις τους στο σχολείο, αλλά και να τιμωρούνται – για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – από την αμείλικτη αναλγησία των αριθμών.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 19:36 | ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Εκ μέρους του Δεκαπενταμελούς του 6 Επαλ Πειραιά θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την αντίθεση μας ως προς την περικοπή των 50 απουσιών για τους μαθητές με Γ.Μ.Ο άνω του 15 για πολλούς και πρακτικούς λόγους.
  Η πλειονότητα των μαθητών είναι ενήλικοι, αρκετοί με προβλήματα υγείας, με υποχρεώσεις οικογενειακές παιδιών, εργαζόμενοι, με πολύ περιορισμένο χρόνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και αυτή η βοήθεια τους έδινε ένα κίνητρο ώστε να καταφέρουν να τελειώσουν τις σπουδές τους και παράλληλα να μην αναγκαστούν να παραιτηθούν από τις δουλειές τους.
  Αν χρειαστεί να διαλέξουμε θα αναγκαστούμε να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε.
  Στερείτε από πολλούς μαθητές το δικαίωμα τις εκπαίδευσης και την ολοκλήρωση των σπουδών τους που δεν καταφέρανε να ολοκληρώσουν στο σωστό χρόνο
  Υπάρχουν μαθητές (ενήλικοι) που είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να ξαναπάνε σχολειό γιατί αν δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται π.χ. οδηγοί οχημάτων που για να μπορούν να δουλέψουν σε δήμους θα πρέπει να έχουν τελειώσει σπουδές ως βοηθοί μηχανικοί.
  Είναι πολλοί σημαντικό για όλους τους μαθητές να μπορούν να έχουν μια βοήθεια ώστε να καταφέρουν να τελειώσουν τις σπουδές τους.

  προεδρος 15μελους αντιπροεδρος 15μελους
  ΚΑΛΥΜΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 17:11 | Ηλίας Ακίδης

  Θα εκφράσω κι εγώ τη θέση μου στο εξής θέμα:

  Με τα ισχύοντα σήμερα όρια απουσιών προβλέπεται ότι όταν ο μαθητής έχει Γενικό Μέσο Όρο μεγαλύτερο του 15 έχει το δικαίωμα για 50 επιπλέον δικαιολογημένες απουσίες.

  Οφείλετε να εξετάσετε εκ νέου το ενδεχόμενο να συνεχίσει να υφίσταται η ανωτέρω ρύθμιση τουλάχιστον για το τρέχον έτος. Άλλωστε έχουμε ήδη προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τους γονείς.

  Εκφράζω την κατηγορηματική μου αντίθεση στην σχετική αντίθετη τροποποίηση.

  Με εκτίμηση,

  Ηλίας Ακίδης
  Διευθυντής 2ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛ/ΛΗΣ

 • Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα απλά να σας επισημάνω το ότι για τα Εσπερινά Σχολεία όλων των βαθμίδων και ειδικά των Εσπερινών Λυκείων – Επαγγελματικών Λυκείων, θα πρέπει να δοθεί μια περισσότερη έμφαση και »ελαστικότητα» στο θέμα των απουσιών.
  Ο λόγος των απουσιών στα Εσπερινά Σχολεία είναι καθαρά »επαγγελματικός» για τον μαθητή που ταυτόχρονα είναι και εργαζόμενος σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Όλοι μας αναζητούμε μέσω του δημόσιου σχολείου μια εναλλακτική για επιπλέον μόρφωση και δια βίου μάθηση που δεν θα πρέπει να στερηθεί με μείωση των απουσιών που θα μπορούμε να έχουμε στο διδακτικό έτος.
  Πρέπει στην οικονομική κρίση που ζούμε στην χώρα μας, τα Εσπερινά Σχολεία για εργαζόμενους να γίνουν »ελαστικά» έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα σε περισσότερους με όφελος για όλους!!!

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Με εκτίμηση

  Βασίλειος Δημούσης
  Πρόεδρος ΒΟΙΚ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης
  Μέλος Δεκαπενταμελούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης
  Κιν. 6997056387

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 13:04 | Ρ. Γ.

  Η κόρη μου πάσχει από πολύ σοβαρές αλλεργίες και είναι αναγκασμένη να μένει για καιρό στο σπίτι ταλαιπωρούμενη από άσθμα, ρινίτιδα και αναφυλακτικά επισόδεια. Πρόπερσι συμπλήρωσε πάνω από 114 απουσίες αλλά ο σύλλογος των καθηγητών με απόφασή του την προβίβασε στην επόμενη τάξη, όπως είχε δικαίωμα, αφού ο μέσος όρος της βαθμολογίας της ήταν πολύ καλός.
  Με τις νέες διατάξεις η δυνατότητα αυτή καταργείται. Δεν μας φτάνει ο Γολγοθάς που περνάμε με την ασθένειά της, έχουμε τώρα και το ενδεχόμενο να χάσει τη χρονιά της αν κάνει λίγες απουσίες πάνω από τις 114. Εμείς οι γονείς τι πρέπει να κάνουμε; Να τη στέλνουμε στο σχολείο όταν δεν πρέπει, διακινδυνεύοντας την υγεία της; Ή να την τρέχουμε συνέχεια στα νοσοκομεία για νοσηλεία (ενώ η νοσηλεία στο σπίτι θα αρκούσε) μόνο και μόνο για να παίρνουμε τις βεβαιώσεις που μας ζητάτε;
  Εκτός από την τυπολατρεία θα πρέπει να υπάρχει και η ανθρωπιά. Αφήστε τον Σύλλογο των Καθηγητών, που γωρίζει το ποιόν του κάθε μαθητή, να κρίνει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 23:07 | Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος

  Η χωρίς κανένα λόγο αφαίρεση της αρμοδιότητας από το Σύλλογο Διδασκόντων για το χαρακτηρισμό
  ως επαρκούς της φοίτησης μαθητών με Γ.Μ.Ο. 15 και σύνολο απουσιών ως 164, εκθέτει σε κίνδυνο μη
  προαγωγής , ένα σεβαστό αριθμό παιδιών με πολύ σοβαρά προβλήματα, ακόμη και υγείας, τα οποία
  δεν προβλέπονται στην προχειρογραμμένη αυτή Υπουργική Απόφαση.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 08:30 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΟΥ

  Να ληφθεί υπόψη ο χρόνος εργασίας του εκπαιδευτικού υπεύθυνου τμήματος για την καταχώρηση των απουσιών και να εγκριθεί μείωση ωραρίου τουλάχιστον 1 ώρα την εβδομάδα. Για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν από 20 ώρες και πάνω ο χρόνος απασχόλησης για αυτό το καθήκον αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού έργου.Η καταχώρηση των απουσιών ηλεκτρονικά και γραπτά στο βιβλίο φοίτησης, καθώς και η επικοινωνία με το μαθητή και τον κηδεμόνα είναι πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί κάποιες ημέρες της εβδομάδας που το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι φορτωμένο και ο εκπαιδευτικός έχει ταυτόχρονα εφημερία στο διάλειμμα. Ειδικά τις ημέρες που οι ώρες διδασκαλίας είναι αρκετές δηλ. 5 ή και περισσότερες να είναι ανέφικτό ενημερωθούν οι γονείς και να καταχωρηθούν οι απουσίες. Ένα μεγάλο σχολείο επίσης θα χρειαστεί 2 τηλεφωνικές γραμμές επιπλέον για να ειδοποιούνται από του υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων οι γονείς των μαθητών που απουσιάζουν.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 08:28 | X.M.

  Τουλάχιστον για την φετινή χρονιά να ισχύσει ότι όταν ένας μαθητής έχει πάνω από 15 Μ.Ο. η φοίτησή του να μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής με παραπάνω από 114 απουσίες. Αν και βρίσκω σωστό να ισχύει αυτό το μέτρο όχι μόνο για τη φετινή χρονιά.

  Επίσης πρέπει να γίνει και μια ρύθμιση για τους πρόσφυγες. Εδώ και δύο μήνες έρχονται τα παιδιά και πρέπει να μένουν 6-7 ώρες στα μαθήματα χωρίς να καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Οι καθηγητές βέβαια κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να τα απασχολήσουν, αλλά τι να πρωτοκάνουν όταν έχουν πάνω από είκοσι μαθητές στην τάξη, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και επίσης πρόσφυγες; Λογικό είναι πολλές φορές τα παιδιά αυτά (πρόσφυγες) να μην έρχονται ή και όταν έρχονται να μην μπαίνουν όλες τις ώρες στην τάξη. Ίσως θα ήταν σωστό οι απουσίες των μαθητών αυτών να αρχίσουν να προσμετρούνται από τότε που θα δημιουργηθεί Τμήμα Υποδοχής στο σχολείο (στο δικό μας προβλέπεται να δημιουργηθεί γιατί έχουμε ικανό αριθμό μαθητών αυτής της κατηγορίας). Διαφορετικά τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη μείνει στην ίδια τάξη. Εξάλλου ήταν καθήκον της πολιτείας να δημιουργηθούν έγκαιρα τα τμήματα υποδοχής των προσφύγων. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά τουλάχιστον μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη για τις απουσίες.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 23:39 | Ιωάννης Μπερνιδάκης

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 6ου ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Ο σύλλογος διδασκόντων του 6ου ΕΠΑΛ Πειραιά, εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στο σχέδιο Υπ. Απόφασης του Υπ. Παιδείας, που περικόπτει τα όρια των απουσιών των μαθητών κατά 30%, (άρθρο 28: Από 164 σε 114 απουσίες στα πρωινά και απογευματινά ΕΠΑΛ και από 180 σε 130 για τα εσπερινά ΕΠΑΛ), περιορίζοντας τις απουσίες μόλις στο 10% του συνόλου.
  Με βάση ποια κριτήρια εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά, έθεσε το Υπ. Παιδείας τα νέα όρια των απουσιών σε 114 και 130, ενώ μέχρι τώρα ήταν 164, 180, ή παλαιότερα 214;
  Μήπως θεωρεί ότι βελτιώθηκαν οι κοινωνικές συνθήκες για να μπορούν όλοι οι μαθητές και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι να σπουδάζουν απρόσκοπτα;

  Η απόφαση αυτή του Υπ. Παιδείας αποθαρρύνει τους μαθητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αφού θεωρούν ότι η επαρκής φοίτηση γίνεται ακόμα δυσκολότερη.
  Ιδιαίτερα, πλήττει τους οικονομικά ασθενέστερους, που έχουν κτυπηθεί πολλαπλά από την κρίση, τους εργαζόμενους μαθητές, τους μαθητές που συντηρούν οικογένειες, οι οποίοι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της φοίτησης. Περιορίζει σημαντικά το δικαίωμα των αποφοίτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο.
  Επιπλέον με την ισχύ της απόφασης εν μέσω της χρονιάς (τέλη Νοεμβρίου, διάνυση του 30% της συνολικής φοίτησης), επιφέρει τεράστια αναστάτωση στους μαθητές και θα οδηγήσει πολλούς απ’ αυτούς στο να εγκαταλείψουν το σχολείο τις επόμενες ημέρες, αφού εκτιμούν ότι με τέτοια μείωση επιτρεπόμενων απουσιών δεν θα μπορέσουν να έχουν επαρκή φοίτηση.
  Σε συνδυασμό με τον περιορισμό στην έγκριση των ολιγομελών τμημάτων, τους παραλογισμούς σκοπιμοτήτων καθιέρωσης διακρίσεων των ΕΠΑΛ (σε ΕΠΑΛ ν. 3475/06, ΕΠΑΛ ν.4186/13, ΕΠΑΛ ν.4386/16), που αποθαρρύνει υποψήφιους μαθητές να φοιτήσουν, την αναίτια έως εκδικητική απαγόρευση φοίτησης σε μαθητές, με τα λεγόμενα «ειδικά τμήματα» και τις «συνδιδασκαλίες», οδηγούν σε κλείσιμο τομείς, ειδικότητες, αλλά και τα ίδια τα σχολεία. Δυσκολεύουν την καθημερινότητα μαθητών και κηδεμόνων και υπονομεύουν το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 19:32 | Ευστάθιος

  Πρόβλεψη προσαύξησης απουσιών για μαθητές που φοιτούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αλλά και γενικότερα σε Σχολεία με απογευματινό ωράριο (π.χ. λειτουργούντα ΕΠΑ.Λ.), αντίστοιχη με τα Εσπερινά ΓΕΛ κι ΕΠΑ.Λ..;;;;;;;;

  Το μαθητικό δυναμικό στα Απογευματινά εχει «αδερφά» χαρακτηριστικά με τους συναδέλφους τους στα Εσπερινά Σχολεία. Αποτελείται κυρίως από ενήλικες με πλείστες άλλες υποχρεώσεις. Πρακτικά οδηγεί τους φοιτωντες στα Απογευματινά, είτε εκτός εκπαίδευσης, είτε κατευθείαν στην «ζεστή αγκαλιά» της Κατάρτισης. Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

  Γενικά ένας απ’ τους λόγους για περισσότερη προσπάθεια, εκ μέρους των μαθητών, ήταν η επίτευξη του Μ.Ο. 15 για την προσαυξηση των απουσιών. Φεύγει το καρότο και μένει το μαστίγιο;

  Οι αποφάσεις αυτές χρήσιμο είναι να λαμβάνονται εν ευθέτω (στον κατάλληλο) χρόνο) χωρίς να αιφνιδιάζουν και μάλιστα μεσούσης της σχολικης χρονιάς.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 18:02 | Αλέξανδρος Κ.

  Με τα ισχύοντα σήμερα όρια απουσιών προβλέπεται ότι όταν ο μαθητής έχει Γενικό Μέσο Όρο μεγαλύτερο του 15 έχει το δικαίωμα για 50 επιπλέον δικαιολογημένες απουσίες.
  Με το προτεινόμενο σχέδιο δεν προβλέπεται κάποια επιβράβευση για αυτούς τους μαθητές. Μήπως πρέπει να εξεταστεί ξανά το συγκεκριμένο σημείο κυρίως για τους μαθητές των εσπερινών σχολείων οι οποίοι είναι μεγαλύτερης κυρίως ηλικίας με αυξημένες οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις;

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 12:56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Στα εσπερίνα σχολεία και ιδιαίτερα στα εσπερινά ΕΠΑΛ, λόγω ιδιαιτεροτήτων των μαθητών (ο μέσος όρος της ηλικίας τους που είναι πάνω από 35 ετών και η φοίτηση τους στο σχολείο είναι προσωπική επιλογή και δεν επιβάλλεται από την οικογένεια ή την κοινωνία, όπως στους άλλους μαθητές. Επιπλέον, συντηρούν οικογένειες , εργάζονται ή είναι άνεργοι και αρα έχουν αυξημένες υποχρεώσεις και προβλήματα . Συνεπώς το σχολείο δεν μπορεί να είναι η βασική τους ασχολία όπως στους άλλους μαθητές) πρέπει όπως προέβλεπε και ο προηγούμενο νόμος, όταν η φοίτηση του μαθητή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική δηλαδή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες, τότε η φοίτηση να χαρακτηρίζεται επαρκής για τον μαθητή που έχει από 130 εως 180 απουσίες. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 00:01 | Θεόδωρος Χαραλάμπης

  Με τις προτεινόμενες αλλαγές δεν βλέπω να λαμβάνεται υπόψη των συντακτών των προτάσεων η «ερήμωση» των Γενικών Λυκείων και ειδικότερα των τμημάτων της Γ’ τάξης από τα μέσα Απριλίου μέχρι την έναρξη των πανελλαδικών ή των απολυτηρίων εξετάσεων. Με τον κατάργηση απλά της διάκρισης των απουσιών πως θα περιοριστεί ή θα εξαληφτεί το φαινόμενο αυτό ; Δεν θα ήταν προτιμότερο να καταργηθεί τελείως η υποχρεωτική φοίτηση και να στέλνουμε το απολυτήριο στο σπίτι και από εκπαιδευτικοί να χαρακτηριζόμαστε στο εξής baby sitters ;
  Σε ότι αφορά το σχόλιο περί σχολείου – κρατητηρίου , σε τι ακριβώς θα εξετάζεται ένας μαθητής ο οποίος θα έχει επιλέξει π.χ να μην παρακολουθεί το μάθημα της Χημείας; Θα το διαβάσει μόνος του / μόνη της ο μαθητής / η μαθήτρια στο σπίτι και θα προσέρχεται στις εξετάσεις; Και τυχόν απορίες που θα έχει, ποιος θα του τις απαντήσει; Και τις πειραματικές ασκήσεις που γίνονται – είτε με επίδειξη είτε ομαδοσυνεργατικά – προς κατανόηση ενός χημικού φαινομένου και οι οποίες προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, πως θα τις εκτελεί;
  Τέλος, η φοίτηση στο λύκειο (μέχρι τώρα τουλάχιστον) δεν είναι υποχρεωτική και αν κάποιος/α μαθητής/τρια αισθάνεται φυλακισμένος/η στο λύκειο, μπορεί να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει προς άλλες κατευθύνσεις. Δόξα τω Θεώ οι επιλογές υπάρχουν. Ας έχει την ωριμότητα να κάνει τις επιλογές του/της.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 22:29 | Α.Φ.

  Επαρκής φοίτηση ανά διδακτικό αντικείμενο -μάθημα και όχι συνολικά για την παρουσία του μαθητή στο σχολείο. Επαρκής η φοίτηση ανά μάθημα όταν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τουλάχιστο το 85% των ωρών που το μάθημα διδάχτηκε.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 13:44 | Ανδρέας Κ.

  Με το προτεινόμενο σχέδιο – Υ.Α.γίνονται κατά τη γνώμη μου σωστά και λάθος βήματα . Είναι πολύ σωστή η κατάργηση του διαχωρισμού σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες που οδηγούσε τους γονείς λόγω γραφειοκρατίας συχνά πυκνά στο σχολείο για μια υπογραφή αφού τους οδηγούσε πρώτα συχνά σε ιατρεία όπου επί πληρωμή έπαιρναν τα δικαιολογητικά . Αλλά τα όρια απουσιών όπως τίθενται δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε τελείως διαφορετικά ως προς τη σύνθεση μαθητικού δυναμικού σχολεία και οδηγούν σε ισοπέδωση προς ένα νούμερο .
  Στην ουσία περικόπτει τα όρια των απουσιών των μαθητών κατά 30% όταν έχουν Μ.Ο. πάνω από 15, (άρθρο 28: Από 164 σε 114 απουσίες στα Πρωινά και Απογευματινά σχολεία και από 180 σε 130 για τα Εσπερινά και Μουσικά ), περιορίζοντας τις επιτρεπόμενες απουσίες κάτω από το 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών για κάποια σχολεία σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα .
  Σε ένα γυμνάσιο με 32 ώρες εβδομαδιαίο Ωρολόγιο και 33 εβδομάδες το χρόνο γίνονται περίπου 1056 ώρες μάθημα με 10,8% ποσοστό επιτρεπόμενων απουσιών ενώ σε ένα Μουσικό γυμνάσιο με 42 ώρες ωρολόγιο 1386 ώρες ετησίως με τις επιτρεπόμενες στο 9,3% αυτό είναι σοβαρή ανισότητα . Το μαθητικό δυναμικό όμως δεν αποτελείτε μόνο από ανήλικους μαθητές γυμνασίου που κάνουν μάθημα και ασχολούνται μόνο με αυτό.
  Σε ΕΠΑΛ απογευματινό (μέσος όρος ηλικίας 35+) το ποσοστό επιτρεπόμενων απουσιών είναι 9,8 % με μαθητές εργαζόμενους και μεγάλους σε ηλικία στην πλειοψηφία τους, που αγωνίζονται ώστε να τελειώσουν τη φοίτηση σε τρία χρόνια (γιατί στην ηλικία αυτή και ο ένας χρόνος μετράει) αντί για τέσσερα χρόνια στα εσπερινά που όμως έχουν ποσοστό επιτρεπόμενων απουσιών 15,8 % !!! Αυτό είναι και ισοπεδωτικό και άδικο και θα οδηγήσει σε αποψίλωση του μαθητικού δυναμικού .
  Η απόφαση αυτή του Υπ. Παιδείας αποθαρρύνει τους συγκεκριμένους μαθητές από το να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αφού θεωρούν ότι η επαρκής φοίτηση γίνεται ακόμα δυσκολότερη.Ιδιαίτερα, πλήττει τους οικονομικά ασθενέστερους, που έχουν κτυπηθεί πολλαπλά από την κρίση, τους εργαζόμενους μαθητές, τους μαθητές που συντηρούν οικογένειες, οι οποίοι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της φοίτησης. Περιορίζει δε σημαντικά τη δυνατότητα των αποφοίτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο.
  Επιπλέον με την ισχύ της απόφασης εν μέσω της χρονιάς (τέλη Νοεμβρίου, διάνυση του 25% της συνολικής φοίτησης), επιφέρει τεράστια αναστάτωση στους μαθητές και θα οδηγήσει πολλούς απ’ αυτούς στο να εγκαταλείψουν το σχολείο τις επόμενες ημέρες, αφού ίσως εκτιμήσουν ότι με τέτοια μείωση επιτρεπόμενων απουσιών δεν θα μπορέσουν να έχουν επαρκή φοίτηση.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 13:10 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ

  Προσαύξηση απουσιών Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας μεγαλύτερος του 15 ;

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 11:28 | Δημήτριος Πούλος

  Να καταργηθούν οι απουσίες από την τρίτη γυμνασίου και σε όλο το λύκειο.Δεν είναι το σχολείο κρατητήριο. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα να το κάνουν με την θέλησή τους, διαφορετικά ας μην το παρακολουθούν. Δεν μπορεί να υπάρχει λογική καταναγκασμού στο σχολείο. Στην περίοδο των εξετάσεων αλλά και πιο πριν ο κάθε καθηγητής θα εξετάζει ελεύθερα τον κάθε μαθητή, είτε προφορικά είτε γραπτά. Μαθητές με χαμηλή επίδοση να παραπέμπονται σε επιτροπή καθηγητών, προς τελική εξέταση, ώστε ο διδάσκων καθηγητής να αποφεύγει τυχόν προπηλακισμό από την πλευρά των μαθητών.