• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Σουλιώτης' | 10 Νοεμβρίου 2017, 16:10

    Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα (ή επέκταση του MySchool) έτσι ώστε η αποστολή SMS ή/και e-mail να είναι μία σχεδόν αυτοματοποιημένη διαδικασία. Όταν ένας εκπ/κός έχει συνεχόμενες ώρες μαθήματος είναι πρακτικά δύσκολο να καταφέρει να ενημερώσει, έστω και 2 ή 3 γονείς, μέσα στα πέντε διαθέσιμα λεπτά του διαλείματος.