• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Π' | 10 Νοεμβρίου 2017, 17:32

    Στο ΠΔ 79/2017, άρθρο 20 παρ. 11 αναφέρεται «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να τηρούνται τα ανωτέρω βιβλία με ψηφιακό τρόπο και να ρυθμίζονται θέματα τήρησης και χρήσης τους.» Στο νέο νόμο για τα Γυμνάσια Λύκεια ούτε καν αυτή η αναφορά δεν υπάρχει! Πότε επιτέλους θα απαλλαγούμε από την περιττή γραφειοκρατία! Πότε θα μετατρέψουμε την πληροφορική σε σύμμαχο, για να μειώσουμε τις άδικα χαμένες εργατοώρες; Πολλές διευθύνσεις, στα πλαίσια της καινοτομίας, έχουν ήδη εισαγάγει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ή δίνουν τη δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού βιβλίου πρακτικών. Πριν να γραφτεί ένας νόμος, που από ό,τι φαίνεται στα περισσότερα σημεία του είναι αντιγραφή παλαιότερων νόμων, δε θα έπρεπε τουλάχιστον να ζητηθεί η γνώμη των διευθύνσεων και να ζητηθεί η κατάθεση καινοτόμων προτάσεων;