• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Π' | 10 Νοεμβρίου 2017, 18:22

    Επειδή δεν παρέχονται υποδείγματα των νέων εντύπων θα ήθελα να επισημάνω ότι: 1. Θα πρέπει να καταργηθεί η αναγραφή των ονομάτων των γονέων στη γενική. Όλα τα ονόματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ονομαστική με την εξής μορφή: Ο/Η μαθητής/τρια με τα παρακάτων στοιχεία: Όνομα... Επώνυμο... Όν. πατ. ...., Όν. μητ. .... για τους εξής λόγους: α. Υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμών αλλοδαπών μαθητών των οποίων τα ονόματα δεν αναγράφονται στη γενική. β. Δημιουργείται ιδιαίτερος φόρτος εργασίας στο myscholl, γιατί θα πρέπει να ελέγχονται κάθε χρονιά εκατοντάδες ονόματα. Παρόλο που υπάρχει κάποια σχετική αυτοματοποίηση στο myschool για τη δημιουργία των ονομάτων στη γενική, δημιουργούνται πολλά λάθη, που μας αναγκάζει να ελέγξουμε όλα τα ονόματα ένα προς ένα. γ. Ένας τίτλος Λυκείου (για παράδειγμα) με τα ονόματα των γονιών στη γενική, δημιουργεί προβλήματα μερικές φορές στη χρήση στο εξωτερικό, εφόσον η γενική Αθανασίου δεν αναγωρίζεται ως ίδια με το Αθανάσιος. (Το επισημαίνω από σχετική προσωπική εμπειρία.) 2. Θα πρέπει να οριστεί ρητά και κατηγορηματικά ότι στα ελληνικά σχολεία (και στο myschool) τα ονόματα των μαθητών/τριών γράφονται μόνο στα Ελληνικά. Υπάρχουν πολλές εγγραφές στο myschool με ελληνικά και λατινικά στοιχεία.