• Σχόλιο του χρήστη 'Παυλίδου Κυριακή' | 10 Νοεμβρίου 2017, 18:55

    Θα πρέπει να υπάρχει και κάποια πρόβλεψη για τα παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρία που φοιτούν σε γενικά σχολεία.Πολλές φορές τα παιδιά αυτά υπερβαίνουν το όριο των απουσιών, επειδή αδυνατούν να παραμείνουν στην τάξη καθ'όλη τη διάρκεια της σχολικής ώρας λόγω διάσπασης προσοχής, συναισθηματικών ή συμπεριφορικών προβλημάτων.Θα μπορούσε για παράδειγμα να δοθεί μια προσαύξηση 20% των απουσιών για τις περιπτώσεις αυτές εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ.