• Σχόλιο του χρήστη 'Βαπτιστής Παντής' | 10 Νοεμβρίου 2017, 19:06

    Οι 20 μέρες που προβλέπει η παρ.3 αφορούν ουσιαστικά μόνο τη νοσηλεία σε νοσοκομείο. Οι περιπτώσεις όμως κάποιων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων σοβαρών ασθενειών απαιτούν και κάποιες μέρες ανάρρωσης στο σπίτι του μαθητή. Δεδομένου ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ δεν έχουν το δικαίωμα της ένταξης στην κατηγορία των "κατ' ιδίαν διδαχθέντων" (κάτι το οποίο συνιστά διάκριση σε βάρος τους και αντίκειται στο Σύνταγμα) θα πρέπει για λόγους δικαιοσύνης στις 20 μέρες αυτές να συμπεριλαμβάνονται και μέρες κατ' οίκον ανάρρωσης με την ίδια διαδικασία (σφραγίδα συντονιστή διευθυντή κλινικής). Βαπτιστής Παντής Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας