• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 10 Νοεμβρίου 2017, 19:24

    α)Χρειαζόμαστε λύσεις στα προβλήματα οικονομικής διαχείρισης σχολικών μονάδων, εργαστηριακών κέντρων, καθώς και την συνεργασία αυτών με τις αρμόδιες σχολικές επιτροπές. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να σχεδιάσει το υπουργείο λογισμικό κοινό (My school ίσως;) ώστε να δίνεται δυνατότητα διαχείρισης οικονομικών με κοινό τρόπο σε όλα τα σχολεία αλλά κυρίως στα Ε.Κ. β)Δυσκολίες καταγραφής τήρησης αρχείων εξοπλισμού/αγορών κ.λ.π (κυρίως σε Ε.Κ) ΠΡΟΤΑΣΗ: Να δοθεί κοινό λογισμικό τήρησης αρχείου εξοπλισμού συνδεδεμένο με την λειτουργία των Ε.Κ (αγορές,τιμολόγια,απογραφές ανά τομέα, ανά εργαστήριο, παράδοση - παραλαβή κ.λ.π). γ) Παραβατικές συμπεριφορές με ζημιές σε υποδομές στα μη περιφραγμένα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα (γκράφιτι, σπασίματα κ.λ.π) ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ανάγκη ύπαρξης φύλακα σε ολοήμερη απασχόληση είναι σημαντική για την ασφάλεια κτιρίων και εξοπλισμών (η αποκατάσταση κοστίζει πολλές φορές περισσότερο). δ) Εργασιακή σύνδεση ειδικοτήτων με την αγορά. ΠΡΟΤΑΣΗ: Συνέχιση και βελτίωση της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ. Παράλληλα βελτίωση όρων συνεργασίας Περιφερειών με Ε.Κ σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης διάφορων ειδικοτήτων. ε) Οι σχολικές επιτροπές δεν έχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να έχουν την ευελιξία συνεργασίας με άλλους φορείς για την χρήση χώρων και εργαστηρίων σχολικών μονάδων με αντίστοιχα οικονομικά έσοδα. Να μειωθεί η εξάρτηση από Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο. στ) Κυλικεία. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αποσαφηνιστεί η διάθεση των εσόδων από την εκμετάλλευση κυλικείων. Πρέπει τα έσοδα να χρησιμοποιούνται από την/τις σχολικές μονάδες που έχουν το κυλικείο και όχι από την σχολική επιτροπή για όλα τα σχολεία.