• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΓ' | 10 Νοεμβρίου 2017, 19:52

    Με τη δομή των τμημάτων στο myschool, κάθε μαθητής ΓΕΛ ανήκει σε 4 και 5 τμήματα: Γενικής Παιδείας, Ξένης Γλώσσας, Ερευνητικής Εργασίας, Μαθήματος Επιλογής, Ομάδας Προσανατολισμού,… Για να καταχωρίζονται οι απουσίες πιστά και ορθά στο myschool, απαιτούνται υπεύθυνοι καθηγητές με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για όλους αυτούς τους τύπους τμημάτων, και όχι μόνο για τα τμήματα Γενικής Παιδείας που ισχύει στη χειρόγραφη εκδοχή. Για τις απουσίες της ημέρας ή της εβδομάδας ενός μόνο μαθητή θα πρέπει να φροντίζουν 5 καθηγητές, ένας μόνο εκ των οποίων είναι ο Υπεύθυνος Τμήματος Γεν. Παιδείας του μαθητή. Κι ακόμη όλοι αυτοί πρέπει να έχουν ενεργό λογαριασμό στο myschool, κάτι που δεν συμβαίνει κατά κανόνα. Αποτέλεσμα; πάλι στη πλάτη του «αντ' αυτού του Διευθυντή για το myschool» θα πέσει κι αυτό το έργο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των απουσιών; Το Υπουργείο Παιδείας πότε φρόντισες να εξοπλίσει τα σχολεία με υπολογιστές, τοπικό δίκτυο με δομημένη καλωδίωση και ανεκτής ταχύτητας πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στα γραφεία καθηγητών και τους υπόλοιπους χώρους, ώστε οι τελευταίοι να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά, μέσα στο ωράριο εργασίας τους, τα καθήκοντα αυτά; Πάλι ο «μαύρος» του myschool, και πάλι από το σπίτι του, θα κάνει όλη τη δουλειά;