• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κοσμόπουλος' | 10 Νοεμβρίου 2017, 20:45

    Αξιότιμε/η κύριε/κυρία Σχετικά με το Άρθρο 13 – Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών: 2) Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και το οποίο κατοικεί στην έδρα του σχολείου. Η ανάθεση κηδεμονίας ανηλίκου σε τρίτο πρόσωπο είναι σοβαρή υπόθεση. Προτείνω να εξουσιοδοτείται εγγράφως με πληρεξούσιο (μέσω δικηγόρου ή συμβολαιογράφου και με δημόσια δαπάνη μέσω επιταγής της ΤτΕ) που θα περιγράφει με λεπτομέρεια τις δικαιοδοσίες του κηδεμόνα-αναπληρωτή και τη διαδικασία αναίρεσης αυτής από τον κηδεμόνα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Με εκτίμηση, Πάνος Κοσμόπουλος.