Άρθρο 13 – Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

1) Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2) Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και το οποίο κατοικεί στην έδρα του σχολείου.
3) Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο κηδεμόνας, εννοείται και ο/η κατά την προηγούμενη παράγραφο ορισμένος/η αντιπρόσωπός του.
4) Ο κηδεμόνας έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα και ιδίως από τα άρθρα 9, 21 και 29.
5) Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του/της ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον κηδεμόνα.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 21:24 | Σταύρος Χριστοφοριδης

  Σε περίπτωση κατάθεσης οποιασδήποτε διάλυσης ή κατάθεσης εγγραφης κατάθεσης διάλυσης γάμου, αυτεπάγγελτα το αντίστοιχο δικαστήριο να κοινοποιεί την σχετική του απόφαση προσωρινής ή μόνιμης ή ότι άλλο σχετικό προσωρινης ή μονιμης ανάθεσης κηδεμονίας στην αντίστοιχη βαθμίδα φοίτησης (θεωρείται απαράδεκτο γεγονός σχολική μονάδα να μην γνωρίζει το ανωτερω, και να εμπλέκεται από δόλο ή ίδιον συμφέρον σε διαμάχες γονέων με επίκεντρο τον μαθητή 0 τρία ).

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 20:45 | Παναγιώτης Κοσμόπουλος

  Αξιότιμε/η κύριε/κυρία

  Σχετικά με το Άρθρο 13 – Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών:

  2) Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και το οποίο κατοικεί στην έδρα του σχολείου.

  Η ανάθεση κηδεμονίας ανηλίκου σε τρίτο πρόσωπο είναι σοβαρή υπόθεση.
  Προτείνω να εξουσιοδοτείται εγγράφως με πληρεξούσιο (μέσω δικηγόρου ή συμβολαιογράφου και με δημόσια δαπάνη μέσω επιταγής της ΤτΕ) που θα περιγράφει με λεπτομέρεια τις δικαιοδοσίες του κηδεμόνα-αναπληρωτή και τη διαδικασία αναίρεσης αυτής από τον κηδεμόνα.

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

  Με εκτίμηση,
  Πάνος Κοσμόπουλος.