• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος Χριστοφοριδης' | 10 Νοεμβρίου 2017, 21:48

    Οι απουσίες καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και μεταφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στις καρτέλες τω μαθητών μαθητριών και ανά δεκαπενθήμερο μέσω του αυτοποιημένου συστήματος να ενημερώνεται ο νόμιμος κηδεμονας με σύγχρονους ηλεκτρονικούς τρόπους