Άρθρο 27 – Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών

1. Η απουσία μαθητή/τριας από το σχολείο καταγράφεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική ώρα.
2. Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τον/τη διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α έχει και την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου του. Η συμπλήρωση και η φύλαξή του ανατίθεται από τον υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος σε μαθητή/τρια ή μαθητές/τριες, σύμφωνα με κριτήρια που για παιδαγωγικούς λόγους ορίζει ο ΣΔ.
3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίασε, όπως έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), αφού αθροιστούν κατά τετράμηνο, μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών και καταγράφονται στον ατομικό έλεγχο ώστε να γνωστοποιηθούν στους κηδεμόνες τους.
5. Κατά τη λήξη του Β΄ τετράμηνου και πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι απουσίες των δύο τετράμηνων αθροίζονται και το άθροισμα καταγράφεται στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών. Το γενικό σύνολο των απουσιών, καθώς και τα δικαιολογητικά απουσίας που έχουν προσκομιστεί, αποτελούν τη βάση για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 14:42 | ΚΚ

  Κατ’ αρχήν μπράβο για την προσπάθεια αντιμετώπισης της πολυνομίας!!!
  Επειδή όμως εκτιμώ ότι οι νέοι τρόποι διεκπεραίωσης των εξωδιδακτικών εργασιών θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο από το δαθέσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών, θα τολμούσα να προτείνω την επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στο προηγούμενο καθεστώς, πριν την αύξησή του.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 22:46 | ΚΑΜΗΛΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Τοποθέτηση γραμματειακής υποστήριξης στα σχολεία ανάλογα
  με τον αριθμό μαθητών και τμημάτων.Να χειρίζονται αυτοί το myschool
  και την καταχώρηση απουσιών για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί απερίσπαστα να
  πραγματοποιούν το εκπαιδευτικό τους έργο.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 22:38 | ΚΑΜΗΛΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Θα προβλέπονται παραπάνω απουσίες με δικαιολογητικά
  γιατρού,όπως γίνεται σήμερα (+50 απουσίες).
  Εφόσον το σχολικό έτος επεκτείνεται πρέπει να αυξηθούν
  και οι ώρες απουσιών.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 21:45 | ΠΚ

  Πρέπει να επιτραπεί η καταχώριση των απουσιών στο myschool από το γραμματέα του σχολείου (όπου υπάρχει). Η παράγραφος 3 θα μπορούσε να τροποποιηθεί ώς εξής:

  […] Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται στον γραμματέα του σχολείου ή σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 13:50 | ΔΚ

  Το σύστημα της αυτόματης ενημέρωσης των γονέων και σχολείου μέσω εφαρμογών ( apps) που εγκαθίστανται σε κινητά και tablet λειτουργεί με καλά αποτελέσματα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μείωσε την σχολική διαρροή. Για το κομμάτι της τεχνικής λειτουργίας υπάρχουν αρκετά παραδείγματα. Την εφαρμογή την χειρίζεται υπεύθυνος που περνάει από τις τάξεις. ( πχ Ιταλία),ο υπεύθυνος καθηγητής ( Ιταλία -Ισπανία), ή ο διδάσκων ( Νορβηγία) Σε κάθε περίπτωση το σύστημα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στο σχολείο και τους συλλόγους να το χειρίζονται όπως κρίνουν ότι διευκολύνει την παιδαγωγική διαδικασία….

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 13:09 | Ανέστης Εξαφτόπουλος

  Η απόλυτη λύση είναι η αυτόματη καταχώριση μέσω κινητού ή tablet απο τον καθηγητή, στην αρχή του μαθήματος. Η ώρα είναι καταγεγραμμένη στο myschool στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ο καθηγητής που διδάσκει στο συγκεκριμένο τμήμα τη συγκεκριμένη ώρα καταχωρίζει τις απουσίες επιτόπου, εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικά και άπαξ. Δεν ξαναασχολείται κανείς άλλος με τις απουσίες αυτές, παρά μόνο το myschool, το οποίο ενημερώνει αυτόματα το γονιό (και το μαθητή) με email/sms την ίδια στιγμή, από την πρώτη απουσία. Ο υπεύθυνος ενημερώνεται στο τέλος της ημέρας με email, με μια λίστα των απουσιών του τμήματός του.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 20:40 | Γιώργος

  1. Επιτρέπεται η επιλεκτική φοίτηση; Δηλ. για παράδειγμα μπορεί ένας μαθητής να παρακολουθεί 3 ώρες προσανατολισμό και να μην παρακολουθεί 3 ώρες γενική παιδεία την ίδια μέρα και να κάθεται στην αυλή; Αν όχι, ποιος Νόμος το απαγορεύει ;
  2. Αν ένας μαθητής γίνει 18 ετών, έχει το δικαίωμα να βγαίνει από το σχολείο για να πάει πχ στον κοντινό φούρνο, χωρίς συνοδεία καθηγητή ;

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 11:11 | Αννίτα Λάκκα

  Πρέπει να διευκρινιστεί τι ακριβώς θα γίνει με τις απουσίες της πρώτης και τελευταίας ώρας καθώς και με αυτές που οφείλονται σε αποβολές.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 10:43 | Αννίτα Λάκκα

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι θα συμβαίνει με τις απουσίες μαθητών, οι οποίες
  ως τώρα δεν καταχωρίζονταν και δε συνυπολογίζονταν, και οφείλονταν στη συμμετοχή τους σε ΜΗ εποπτευόμενους από το ΥΠΠΕΘ φορείς, όπως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία ή οι φιλαρμονικές των Δήμων. Κατά τη γνώμη μου, είναι ανεπίτρεπτο κάτι τέτοιο να συνεχιστεί. Απεναντίας, θεωρώ ότι οι απουσίες μαθητών που οφείλονται στη συμμετοχή τους σε ημερίδες επιστημονικών ενώσεων, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από εκπαιδευτικούς φορείς δε θα πρέπει να συνυπολογίζονται.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 08:34 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΟΥ

  Να ληφθεί υπόψη ο χρόνος εργασίας του εκπαιδευτικού υπεύθυνου τμήματος για την καταχώρηση των απουσιών και να εγκριθεί μείωση ωραρίου τουλάχιστον 1 ώρα την εβδομάδα. Για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν από 20 ώρες και πάνω ο χρόνος απασχόλησης για αυτό το καθήκον αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού έργου.Η καταχώρηση των απουσιών ηλεκτρονικά και γραπτά στο βιβλίο φοίτησης, καθώς και η επικοινωνία με το μαθητή και τον κηδεμόνα είναι πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί κάποιες ημέρες της εβδομάδας που το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι φορτωμένο και ο εκπαιδευτικός έχει ταυτόχρονα εφημερία στο διάλειμμα. Ειδικά τις ημέρες που οι ώρες διδασκαλίας είναι αρκετές δηλ. 5 ή και περισσότερες να είναι ανέφικτο ενημερωθούν οι γονείς και να καταχωρηθούν οι απουσίες. Ένα μεγάλο σχολείο επίσης θα χρειαστεί 2 τηλεφωνικές γραμμές επιπλέον για να ειδοποιούνται από του υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων οι γονείς των μαθητών που απουσιάζουν.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 21:48 | Σταύρος Χριστοφοριδης

  Οι απουσίες καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και μεταφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στις καρτέλες τω μαθητών μαθητριών και ανά δεκαπενθήμερο μέσω του αυτοποιημένου συστήματος να ενημερώνεται ο νόμιμος κηδεμονας με σύγχρονους ηλεκτρονικούς τρόπους

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 20:09 | ΠΓ

  Με τη δομή των τμημάτων στο myschool, κάθε μαθητής ΓΕΛ ανήκει σε 4 και 5 τμήματα: Γενικής Παιδείας, Ξένης Γλώσσας, Ερευνητικής Εργασίας, Μαθήματος Επιλογής, Ομάδας Προσανατολισμού,…

  Για να καταχωρίζονται οι απουσίες πιστά και ορθά στο myschool, απαιτούνται υπεύθυνοι καθηγητές με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για όλους αυτούς τους τύπους τμημάτων, και όχι μόνο για τα τμήματα Γενικής Παιδείας που ισχύει στη χειρόγραφη εκδοχή. Για τις απουσίες της ημέρας ή της εβδομάδας ενός μόνο μαθητή θα πρέπει να φροντίζουν 5 καθηγητές, ένας μόνο εκ των οποίων είναι ο Υπεύθυνος Τμήματος Γεν. Παιδείας του μαθητή. Κι ακόμη όλοι αυτοί πρέπει να έχουν ενεργό λογαριασμό στο myschool, κάτι που δεν συμβαίνει κατά κανόνα. Αποτέλεσμα; πάλι στη πλάτη του «αντ’ αυτού του Διευθυντή για το myschool» θα πέσει κι αυτό το έργο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των απουσιών;

  Το Υπουργείο Παιδείας πότε φρόντισε να εξοπλίσει τα σχολεία με υπολογιστές, τοπικό δίκτυο με δομημένη καλωδίωση και ανεκτής ταχύτητας πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στα γραφεία καθηγητών και τους υπόλοιπους χώρους, ώστε οι τελευταίοι να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά, μέσα στο ωράριο εργασίας τους, τα καθήκοντα αυτά;

  Πάλι ο «μαύρος» του myschool θα κάνει όλη τη δουλειά;

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 07:41 | ΦΛΕΣΣΑΣ Γιωργος

  Τι προβλέπεται για απουσίες που γίνονται εξ αιτίας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣτου μαθητή -τριας σε ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ όπως πρωτάθλημα στίβου,πανελλήνιο πρωτάθλημα η κύπελλο TAEKWONDO -ειναι ολυμπιακό αθλημα- κ.λ.π..
  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΞΤΡΑ απουσίες και μόνο για το λόγο αυτό.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 22:33 | Κόκοτας Ευάγγελος

  Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί κάθε πότε ο υπεύθυνος θα περνάει τις απουσίες στο myschool, γιατί παρατηρούνται και τα φαινόμενα να περνάνε οι απουσίες, ακόμη και στα βιβλία φοίτησης, μετά από έναν μήνα, και όταν έρχονται γονείς να ενημερωθούν δεν μπορεί κάποιος να τους πει πόσες ακριβώς είναι. Αυτό θα ελέγχεται απο τον δ/ντή, προφανώς.
  Ας έχουμε υπ΄όψιν ότι δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι στα σχολεία για γραμματειακή υποστήριξη!!!