• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ' | 10 Νοεμβρίου 2017, 23:45

    Στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές να μπορούν να εντάσσονται οι άνω των 20 ετών και τουλάχιστον Γ και Δ τάξης που δεν παρακολουθουν μαθήματα γενικής παιδιάς, και όχι η Α τάξη που ισχύει αυτή την στιγμή ,οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο ΕΠΑΛ και να μαζέψουν ναυτική υπηρεσία όσο αφορά τα ναυτικά λύκεια ΕΠΑΛ δηλαδή.