• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Τ.' | 11 Νοεμβρίου 2017, 08:14

    Στην περίπτωση 3γ. νομίζω ότι θα πρέπει να διευρυνθεί σε σχέση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα υπάρχουν μαθητές που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου Π.χ συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη. Αυτοί οι μαθητές δεν ειναι πάντα υποχρεωτικό ότι θα νοσηλευτούν αλλά λόγω μικρής ασθένειας Π.χ εποχικής γρίπης, θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι για ανάρρωση για λίγες μέρες, όποτε δεν μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται. Επίσης παιδιά με άλλες παθήσεις Π.χ κινητικά, πιθανόν να νοσηλευτούν σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, γιατί εκεί βρίσκεται ο γιατρός τους. Σε αυτήν την περίπτωση τι δικαιολογητικό θα καταθέσει, αφού αναφέρεται μόνο δημόσιο νοσοκομείο.