• Σχόλιο του χρήστη 'Κόκοτας Ευάγγελος' | 11 Νοεμβρίου 2017, 10:39

    "Σε περίπτωση διαφωνίας των Διευθυντών/ντριών των δύο σχολείων, το αίτημα διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή και εγκρίνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και από τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια όταν πρόκειται για σχολεία που ανήκουν σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης." Ίσως έτσι να σταματήσουν κάποιοι δ/ντές να δίνουν υπηρεσιακά σημειώματα, μόνο και μόνο για να αυξήσουν τους μαθητές τους, χωρίς να υπολογίζουν το άλλο σχολείο που έχει το ίδιο πρόβλημα!! Μια ερώτηση όμως: κατά πόσο έχει το νομικό δικαίωμα ο γονέας να απαιτήσει την αλλαγή, όταν αρνείται να υπογράψει και ο δ/ντής και ο Προϊστάμενος Δ/θμιας;; Μέχρι πού μπορεί να φτάσει;;