• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 11 Νοεμβρίου 2017, 12:12
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στα εσπερίνα σχολεία και ιδιαίτερα στα εσπερινά ΕΠΑΛ, λόγω ιδιαιτεροτήτων των μαθητών (ο μέσος όρος της ηλικίας τους που είναι πάνω από 35 ετών και η φοίτηση τους στο σχολείο είναι προσωπική επιλογή και δεν επιβάλλεται από την οικογένεια ή την κοινωνία, όπως στους άλλους μαθητές. Επιπλέον, συντηρούν οικογένειες , εργάζονται ή είναι άνεργοι και αρα έχουν αυξημένες υποχρεώσεις και προβλήματα . Συνεπώς το σχολείο δεν μπορεί να είναι η βασική τους ασχολία όπως στους άλλους μαθητές) πρέπει όπως προέβλεπε και ο προηγούμενο νόμος, όταν η φοίτηση του μαθητή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική δηλαδή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες, τότε η φοίτηση να χαρακτηρίζεται επαρκής για τον μαθητή που έχει από 130 εως 180 απουσίες. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.