• Σχόλιο του χρήστη 'Σωστός' | 11 Νοεμβρίου 2017, 13:44

    Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την γραμματειακή υποστήριξη από διοικητικό υπάλληλο. Στα σχολεία που δεν διαθέτουν διοικητικό υπάλληλο θα μπορούσε να προβλεφθεί μειωμένο διδακτικό ωράριο σε υποδιευθυντή. Σε πολλά σχολεία ο υποδιευθυντής εκτελεί εκτός από τα διδακτικά καθήκοντα (16 ή 14 ώρες μάθημα) και τα καθήκοντα του υποδιευθυντή, επιπλέον και καθήκοντα γραμματέα, φύλακα, επιστάτη, τεχνικού Η/Υ (αν είναι ΠΕ19-20), κ.λπ.