Άρθρο 30 – Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου

1. Σε κάθε σχολείο ο Σύλλογος των Διδασκόντων/ουσών, μετά από συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και τις Μαθητικές Κοινότητες, αποφασίζει τη λήψη των μέτρων που θεωρεί απαραίτητα για την οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο που να διαμορφώνεται καλό σχολικό κλίμα επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
2. Για τον σκοπό αυτό είναι δυνατόν να αποφασιστεί η συνεργασία με υπευθύνους των υποστηρικτικών δομών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή με κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων εντός του σχολείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει επίσης την παιδαγωγική ευθύνη τροποποίησης της απόφασης αυτής εάν καταστεί αναγκαίο.
3. Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, στην οποία οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου. Η ημέρα και ώρα της συγκέντρωσης καθορίζονται με κριτήριο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων.
4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προβλεπόμενων παιδαγωγικών κατευθύνσεων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου. Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού έτους Και σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες προχωρά στην κατάρτιση ή τροποποίηση ενός πλαισίου κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής. Με το πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου. Το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι την ανάδειξη των νέων Μαθητικών Συμβουλίων και την κατάρτισή του ισχύει εκείνο του προηγούμενου σχολικού έτους.
Στην αρχή του διδακτικού έτους επίσης και μετά την παραπάνω συγκέντρωση – ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία γίνεται ο καταμερισμός των εργασιών του σχολείου στους εκπαιδευτικούς και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται για κάθε τμήμα ένας καθηγητής/τρια ως υπεύθυνος/η του τμήματος αυτού. Ο ρόλος του/της υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας είναι η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών, η συστηματική υποστήριξή τους και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα, ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών, οικογενειακών, οικονομικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών/τριών, ώστε να μπορεί το σχολείο να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.
5. Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής βοηθούν το Συμβούλιο Τμήματος και ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος.
Το Συμβούλιο Τμήματος
αα. αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει ο/η αρχαιότερος/η των διδασκόντων/ουσών ή ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευθυντής/ντρια, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό,
ββ. συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος,
γγ. συγκαλείται από τον/την προεδρεύοντα/ουσα ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον διδάσκοντες/ουσες, ή και μαθητής/τρια-μαθητές/τριες για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα,
δδ. στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος,
εε. συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών,
στστ. συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών/τριών του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 22:55 | ΚΑΜΗΛΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Στο Λύκειο τα μαθήματα κατεύθυνσης να αποτελούνται αποκλειστικά από μαθητές που ενδιαφέρονται (πρόκειται να δώσουν εξετάσεις σε αυτό το μάθημα ) κι όχι μεικτά όπως είναι σήμερα .

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 21:49 | Γιώργος Γκ.

  Υπάρχει διάταξη η οποία δεν επιτρέπει την αναίτια έξοδο μαθητών και μαθητριών από το χώρο του Σχολείου. Τι γίνεται με τα μαγαζάκια που υπάρχουν διάσπαρτα γύρω από τα Σχολεία; Ένας έφηβος 17 ετών, έχει ταξιδέψει, έχει ξενυχτήσει με την παρέα του, έχει μετακινηθεί με οχήματα, έχει κοιμηθεί σε σπίτια φίλων του, σε κάμπινγκ, έχει επιστρέψει αργά σπίτι. Αυτόν τον έφηβο, πώς μπορεί να τον συγκρατήσει το Σχολείο, από τα διανύσει 10 m μέχρι το απέναντι καφέ ή φούρνο; Λέγοντάς του ότι κινδυνεύει; Προφανώς μιλάμε για παραλογισμό!
  Στα Κυλικεία δεν επιτρέπονται πολλά είδη. Στα μαγαζάκια γύρω αυτά τα είδη πωλούνται ανεξέλεγκτα.
  Έτσι, πριν προλάβει ο εφημερεύον να τρέξει από την τάξη στην εξώπορτα, ο μαθητής έχει προλάβει να «δραπετεύσει». Το να μένει η πόρτα κλειστή έχει προβλήματα (γονείς, προμηθευτές, εκπαιδευτικοί εισέρχονται και εξέρχονται).
  Επιστάτες πλέον δεν διαθέτουν οι Δήμοι. Και έτσι ο Διευθυντής με εκατοντάδες(100άδες) δουλειές κάθε μέρα, αναγκάζεται να κάνει και τον φύλακα.
  Ζητείται λύση.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 22:58 | Γιώργος Π.

  Το θέμα που θα θίξω εδώ έχει τεθεί και στα σχόλια για τις ποινές των μαθητών/μαθητριών. Πως απασχολεί ο διευθυντής ενός σχολείου ένα/μια τιμωρημένο/η μαθητή/μαθήτρια και (γι’ αυτό το γράφω εδώ)τι γίνεται με τα τμήματα των οποίων οι καθηγητές/τριες για κάποιο λόγο απουσιάζουν;
  Πίστευω ότι πρέπει σαφώς να καθοριστεί ότι θα πρέπει τα τμήματα αυτά να απασχολούνται από άλλους εκπαιδευτικούς που την ώρα εκείνη δεν έχουν μάθημα. Επίσης για τους/τις τιμωρημένους/ες μαθητές/μαθήτριες μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός για μία ή δύο ώρες την εβδομάδα να είναι υπεύθυνος για την απασχόλησή τους σε χώρο που θα έχει εκ των προτέρων καθορισθεί π.χ. στη βιβλιοθήκη ή όπου άλλου ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 20:07 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΙΣΟΤΙΜΑ ) ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 13:44 | Σωστός

  Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την γραμματειακή υποστήριξη από διοικητικό υπάλληλο. Στα σχολεία που δεν διαθέτουν διοικητικό υπάλληλο θα μπορούσε να προβλεφθεί μειωμένο διδακτικό ωράριο σε υποδιευθυντή. Σε πολλά σχολεία ο υποδιευθυντής εκτελεί εκτός από τα διδακτικά καθήκοντα (16 ή 14 ώρες μάθημα) και τα καθήκοντα του υποδιευθυντή, επιπλέον και καθήκοντα γραμματέα, φύλακα, επιστάτη, τεχνικού Η/Υ (αν είναι ΠΕ19-20), κ.λπ.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 18:05 | Γιάννης Π

  «3. Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, στην οποία οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου. Η ημέρα και ώρα της συγκέντρωσης καθορίζονται με κριτήριο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων.»

  Εδώ και 30 χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση, ποτέ μα ποτέ δε λειτούργησε το σχολείο με πλήρη σύνθεση πριν από τις 20 με 28 Οκτωβρίου.

  Φέτος, σπάνοντας όλα τα ρεκόρ, ακόμη και σήμερα 10/11 στο σχολείο μου δε βρίσκονται όλοι οι καθηγητές στη θέση τους.

  Πώς λοιπόν να γίνει ενημέρωση των γονέων την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου; Από ποιον;

  Επιπλέον, είναι προτιμότερο η ενημέρωση να γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, διότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν γνωρίσει καλύτερα τους μαθητές τους, ώστε να μπορούν να πληροφορήσουν τους γονείς και για την πορεία των παιδιών τους.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 21:08 | Μπάρκας Κωνσταντίνος

  Αν και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία αυτή περί εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, θα ήθελα να θίξω το πλαίσιο της προφορικής εξέτασης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά, στα ωριαία διαγωνίσματα τετραμήνου. Αν και το πλαίσιο είναι σαφέστατο όσον αφορά τις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου δεν είναι σαφές για τα διαγωνίσματα των τετραμήνων, με αποτέλεσμα κάθε εκπαιδευτικός να κάνει αυτό που νομίζει, χωρίς να είναι απαραίτητα το πιο σωστό. Αυτό δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των γονιών και των εκπαιδευτικών αλλά και δημιουργεί ένα συναίσθημα αδικίας στους μαθητές που πρέπει να διεκδικούν κάθε φορά το αυτονόητο, δηλαδή να τους δίνεται η ευκαιρία να κριθούν με ισότητα έναντι των υπολοίπων συμμαθητών τους. Θα βοηθούσε την αποφυγή εντάσεων, άρα και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, αν δινόταν ένα πλαίσιο προφορικής εξέτασης για τα ωριαία διαγωνίσματα των τετραμήνου αλλά και στα ολιγόλεπτα τεστ παρόμοιο με τα ισχύοντα τον Ιούνιο, προσαρμοσμένο στα πλαίσια της ωριαίας εξέτασης. Σας ευχαριστώ.