• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΤ' | 11 Νοεμβρίου 2017, 14:36

    Η μεταφορά των βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή είναι σωστή. Πρέπει όμως να επιλύσετε το πρόβλημα της χρήσης του myschool. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να περνάει όλα αυτά τα στοιχεία στο σύστημα, ενώ οι καθηγητές δεν νομιμοποιούνται με τον λογαριασμό τους να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο εκτός από τις απουσίες και τους βαθμούς του τμήματός τους. Επομένως ή θα μετατάξετε γραμματείς στα σχολεία οι οποίοι θα έιναι διαβαθμισμένοι ώστε να έχουν πρόσβαση ή θα διαβαθμίσετε τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις ευθύνες τους Το καλύτερο είναι να μην φορτώνετε με διοικητικό φόρτο τους εκπαιδευτικούς Εν πάση περιπτώσει πρέπει να μελετήσετε ένα νέο μοντέλο καταμερισμού των εργασιών από τον παραδοσιακό ο οποίος να προβλέπει καταmερισμό χρήσης του myschool.