• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος Κ.' | 11 Νοεμβρίου 2017, 18:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Με τα ισχύοντα σήμερα όρια απουσιών προβλέπεται ότι όταν ο μαθητής έχει Γενικό Μέσο Όρο μεγαλύτερο του 15 έχει το δικαίωμα για 50 επιπλέον δικαιολογημένες απουσίες. Με το προτεινόμενο σχέδιο δεν προβλέπεται κάποια επιβράβευση για αυτούς τους μαθητές. Μήπως πρέπει να εξεταστεί ξανά το συγκεκριμένο σημείο κυρίως για τους μαθητές των εσπερινών σχολείων οι οποίοι είναι μεγαλύτερης κυρίως ηλικίας με αυξημένες οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις;