• Σχόλιο του χρήστη 'X.M.' | 11 Νοεμβρίου 2017, 18:29

    Για το «Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών». Θεωρώ ότι θα πρέπει να γράφεται στον Η/Υ και σε έντυπη μορφή να καταχωρείται σε ένα φάκελο με τον τίτλο «Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών». Αυτό μας βοηθά το εξής: Επειδή τώρα τελευταία ζητείται (και προβλέπω να ζητείται όλο και περισσότερο) και ο λογότυπος του ΕΣΠΑ αυτός ο τρόπος είναι μια καλή λύση. Επίσης ελαφρύνεται η δουλειά του/της πρακτικογράφου. Οι υπογραφές των εκπαιδευτικών θα υπάρχουν στο έντυπο. Για κάποια άλλα βιβλία, π.χ. βιβλίο ύλης, δεν μπορώ να το φανταστώ σε ηλεκτρονική μορφή. Θα πρέπει να υπάρχει ώστε σε περίπτωση αλλαγής στη μέση της χρονιάς του εκπαιδευτικού, ο καινούργιος εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει τι έχει διδαχτεί μέχρι τότε.