• Σχόλιο του χρήστη 'X.M.' | 11 Νοεμβρίου 2017, 19:13

    Τι γίνεται με το θρήσκευμα; Πώς θα γνωρίζουμε αν κάποιος είναι άλλου θρησκεύματος και δεν θέλει να παρακολουθήσει το μάθημα των Θρησκευτικών; Ή πώς να γνωρίζουμε αν θα δικαιολογείται η αργία που προβλέπεται από το νομοσχέδιο για τους μαθητές άλλων θρησκευμάτων; Αν δεν πρέπει να αναγράφεται το θρήσκευμα στο απολυτήριο Γυμνασίου, γιατί το Myschool έχει αυτό το πεδίο; Αν θέλει κάποιος να γραφεί το θρήσκευμά του στον Τίτλο σπουδών, τι γίνεται; Καλό είναι να διευκρινιστεί.