• Σχόλιο του χρήστη 'Μ. Λυράκη' | 11 Νοεμβρίου 2017, 19:29

    Στην παρ. 4 του αρθ. 5 αναφέρονται τα βιβλία που τηρούνται εγγράφως. Θα πρέπει στην τουλάχιστον στην περίπτωση των πρακτικών να δοθεί ξεκάθαρα η δυνατότητα να γράφονται και ηλεκτρονικά, και αν πρέπει (!προκειμένου να φυλάσσονται στο διηνεκές!) να τυπώνονται και να επικολλώνται στην αριθμημένη σελίδα, με σφραγίδες επικύρωσης και υπογραφές στις γωνίες, όπως συμβαίνει με τα πρακτικά όλων των υπολοίπων υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ακόμη και τα πρακτικά των εθνικών εκλογών γράφονται ηλεκτρονικά και γίνονται δεκτά από τα πρωτοδικεία. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου.