• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μπερνιδάκης' | 12 Νοεμβρίου 2017, 01:00

    1.Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της Τεχν. Επαγ. Εκπ/σης όπου υπήρχαν διατηρήθηκαν με τις αλλαγές των σχολείων από ΤΕΛ σε ΤΕΕ Β΄Κύκλου, από ΤΕΣ σε ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, από ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ Γιαννάκου και στη συνέχεια σε ΕΠΑΛ Αρβανιτόπουλου. Το ίδιο θα συμβεί με τη μεταφορά των δικαιωμάτων στο ΕΠΑΛ Φίλη, αφού οι αλλαγές στα μαθήματα είναι μηδαμινές. Το Υπ. Παιδείας όμως διαχώρισε τα ΕΠΑΛ σε 3 διαφορετικά, ανάλογα με το νόμο που υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις, θεωρώντας τα ως 3 διαφορετικά σχολεία, αποκλείοντας μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα του τομέα τους από τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη. Η εγκύκλιος της 11-10-17 με τις οδηγίες για τα ΩΠΣ του 2016-2017 του ν. 4186 σε σχέση με το ν. 4386 αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκλειστούν η κατηγορία των μαθητών αυτών, αφού τα μαθήματα σε όλους τους τομείς των δύο υποτιθέμενων διαφορετικών ΕΠΑΛ είναι σχεδόν ίδια (σε κάποιους προστίθενται Αγγλικά, στους άλλους αλλάζει στο όνομα 1 μάθημα). Θα πρέπει να σταματήσει ο παραλογισμός οι μαθητές που φοίτησαν από το 2013 να υποχρεώνονται να πάνε στη Β΄ τάξη και να ξανακάνουν τα ίδια μαθήματα, προκειμένου στη Γ΄ τάξη να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα του τομέα τους. Μάλιστα παρουσιάζεται το φαινόμενο μαθητές π.χ. του τομέα Πληροφορικής, που πήραν πτυχίο πριν το 2013 να εγγράφονται στη Γ΄τάξη, παρ' όλες τις σημαντικές αλλαγές λόγω των εξελίξεων στα προγράμματα σπουδών, ενώ αυτοί που τελείωσαν το 2015,2016 και 2017 όχι, παρά το ότι τα προγράμματα ήταν πιο προσαρμοσμένα στη πραγματικότητα. Πρόταση: Να σταματήσει ο διαχωρισμός των ΕΠΑΛ σε 3. Όλοι οι μαθητές του που θέλουν να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα του τομέα τους να εγγράφονται στη Γ΄τάξη. Ταυτόχρονα να καταργηθούν τα ειδικά τμήματα και οι συνδιδασκαλίες που οδηγούν τους μαθητές στην εγκατάλειψη του σχολείου ή στο χάσιμο ενός έτους με την υποχρέωσή τους να ξαναφοιτήσουν στο Β΄έτος στο οποίο έχουν φοιτήσει, έχουν διδαχθεί τα ίδια μαθήματα και έχουν προαχθεί και να τους δοθεί η δυνατότητα να επανέλθουν στα σχολεία τους ή σε σχολεία που εξυπηρετούνται από θέμα ειδικότητας, ωραρίου, εργασίας. 2. Στις εγγραφές δεν χρειάζεται καμία κατάθεση τίτλου, ούτε καν μεταφορά του. Δεν χρειάζεται να κατατίθεται κανείς πρωτότυπος τίτλος Απολυτηρίου Γυμνασίου στο Λύκειο, ούτε φυσικά να συμπληρώνονται χαρτάκια και να στέλνονται για εξακρίβωση της γνησιότητας του τίτλου που τώρα κατατίθεται. Αρκεί να ενεργοποιηθεί άμεσα ο Μοναδικός Αριθμός Μαθητή, οπότε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος θα ελέγχεται η γνησιότητα των τίτλων και θα απαιτείται μόνο η ηλεκτρονική αίτηση του μαθητή ή του κηδεμόνα, απ' ευθείας μέσω του συστήματος, ώστε να μην απαιτείται πρόσθετη καταχώρηση, αλλά μόνος έλεγχος. 3. Αλλαγές στους τίτλους σπουδών - Κατάργηση της φωτογραφίας. Αντίκειται στα προσωπικά δεδομένα, και δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο, αφού λίγα χρόνια μετά δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την πραγματικότητα. - Να σταματήσει ο διαχωρισμός στους τίτλους των Λυκείων. Στους τίτλους όλων των Λυκείων να αναγράφεται μόνο "ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ". Στη συνέχεια στο κείμενο που συνοδεύει τον τίτλο θα αναγράφεται τομέας και ειδικότητα ή η κατεύθυνση (μουσικό, καλλιτεχνικό, θετική,κ.λ.π.) 4. Να μπει τέλος στην συνεχόμενη αλληλογραφία των σχολείων με τις δημόσιες υπηρεσίες για εξακρίβωση της γνησιότητας των τίτλων. Όλοι οι τίτλοι θα είναι καταχωρημένοι σε πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που θέλουν να ελέγξουν και θα λαμβάνουν την ενημέρωση που θέλουν. 5. Να φτιαχτεί ανάλογη πλατφόρμα για να καταχωρηθούν σιγά - σιγά όλα τα αρχεία των καταργημένων σχολών, με ανάλογη πρόσβαση από τις δημόσιες υπηρεσίες. Κ.λ.π. - κ.λ.π.που έχουν σχέση και με το my school, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τις υπηρεσιακές μεταβολές με πλήρη διαφάνεια και φυσικά δεν περιλαμβάνονται στην Υ.Α..