• Σχόλιο του χρήστη 'X.M.' | 12 Νοεμβρίου 2017, 08:43
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Τουλάχιστον για την φετινή χρονιά να ισχύσει ότι όταν ένας μαθητής έχει πάνω από 15 Μ.Ο. η φοίτησή του να μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής με παραπάνω από 114 απουσίες. Αν και βρίσκω σωστό να ισχύει αυτό το μέτρο όχι μόνο για τη φετινή χρονιά. Επίσης πρέπει να γίνει και μια ρύθμιση για τους πρόσφυγες. Εδώ και δύο μήνες έρχονται τα παιδιά και πρέπει να μένουν 6-7 ώρες στα μαθήματα χωρίς να καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Οι καθηγητές βέβαια κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να τα απασχολήσουν, αλλά τι να πρωτοκάνουν όταν έχουν πάνω από είκοσι μαθητές στην τάξη, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και επίσης πρόσφυγες; Λογικό είναι πολλές φορές τα παιδιά αυτά (πρόσφυγες) να μην έρχονται ή και όταν έρχονται να μην μπαίνουν όλες τις ώρες στην τάξη. Ίσως θα ήταν σωστό οι απουσίες των μαθητών αυτών να αρχίσουν να προσμετρούνται από τότε που θα δημιουργηθεί Τμήμα Υποδοχής στο σχολείο (στο δικό μας προβλέπεται να δημιουργηθεί γιατί έχουμε ικανό αριθμό μαθητών αυτής της κατηγορίας). Διαφορετικά τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη μείνει στην ίδια τάξη. Εξάλλου ήταν καθήκον της πολιτείας να δημιουργηθούν έγκαιρα τα τμήματα υποδοχής των προσφύγων. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά τουλάχιστον μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη για τις απουσίες.