• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΟΥ' | 12 Νοεμβρίου 2017, 08:34

    Να ληφθεί υπόψη ο χρόνος εργασίας του εκπαιδευτικού υπεύθυνου τμήματος για την καταχώρηση των απουσιών και να εγκριθεί μείωση ωραρίου τουλάχιστον 1 ώρα την εβδομάδα. Για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν από 20 ώρες και πάνω ο χρόνος απασχόλησης για αυτό το καθήκον αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού έργου.Η καταχώρηση των απουσιών ηλεκτρονικά και γραπτά στο βιβλίο φοίτησης, καθώς και η επικοινωνία με το μαθητή και τον κηδεμόνα είναι πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί κάποιες ημέρες της εβδομάδας που το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι φορτωμένο και ο εκπαιδευτικός έχει ταυτόχρονα εφημερία στο διάλειμμα. Ειδικά τις ημέρες που οι ώρες διδασκαλίας είναι αρκετές δηλ. 5 ή και περισσότερες να είναι ανέφικτο ενημερωθούν οι γονείς και να καταχωρηθούν οι απουσίες. Ένα μεγάλο σχολείο επίσης θα χρειαστεί 2 τηλεφωνικές γραμμές επιπλέον για να ειδοποιούνται από του υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων οι γονείς των μαθητών που απουσιάζουν.