• Σχόλιο του χρήστη 'TT' | 12 Νοεμβρίου 2017, 13:24

    Αυτό το άρθρο δεν τοποθετείται σε σωστή βάση. Το θέμα δεν είναι αν λαμβάνονται ή όχι υπόψη οι απουσίες για το χαρακτηρισμό της φοιτησης. Αυτό είναι το έλασσον. Το μείζον είναι να οριστούν οι υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Ποια πρόνοια - υποχρέωση αναλαμβάνει η πολιτεία για να καλύψουν τα κενά τους; Πώς θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους οι μαθητές που έχασαν μαθήματα 15 και 20 εργασίμων ημερών; Ποιο θα έιναι το πραγματικό κόστος για τους μαθητές (του Δημοτικού) αλλά και του Γυμνασίου ή του Λυκείου; Η ρύθμιση φαίνεται ανθρώπινη. Στην ουσία όμως η πολιτεία αποτινάσσει τις ευθύνες της.