• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλιος' | 12 Νοεμβρίου 2017, 18:22

    Πρέπει να ξεκαθαριστεί ρητά, πότε ενημερώνονται οι γονείς από το σχολείο και πότε ενημερώνουν το σχολείο οι γονείς. Το σχολείο ενημερώνει κάθε ώρα; τους απουσιάζοντες μαθητές, στο τέλος της ημέρας; όταν φτάσουν τις 30; Αυτό ενέχει και μεγάλη σημασία για τον τρόπο και το μέσο ειδοποίησης.