• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Σ.' | 12 Νοεμβρίου 2017, 20:16

    Στην Παρ.8 γίνεται αναφορά σε "απώλεια διδακτικών ωρών"η οποία είναι γενικόλογη και μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως! Στην πράξη οι μεγαλύτερες απώλειες διδακτικών ωρών συμβαίνουν λόγω καθυστερημένης πρόσληψης έκτακτου διδακτικού προσωπικού (αναπληρωτές). Αυτές οι ώρες ουδέποτε αναπληρώνονται αλλά καλύπτεται η ύλη με την εντατικοποίηση της διδασκαλίας και πάντα εις βάρος των μαθητών.