• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Σ.' | 12 Νοεμβρίου 2017, 20:32

    Θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στο Βιβλίο Υλικού ΣΕΠΕΗΥ (Εργαστηρίου Πληροφορικής) και κανονικά θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως η έντυπη μορφή του και να τηρείται μόνο στο σύστημα του Κτηματολογίου ΤΠΕ (inventory.sch.gr) το οποίο έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό. Επίσης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το που ακριβώς θα καταγράφονται οι υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός (δικτυακές συσκευές κτλ) που δεν ανήκουν στο Εργαστήριο Πληροφορικής αλλά χρησιμοποιούνται είτε ως εποπτικά μέσα ή για διοικητικό έργο στα γραφεία δ/ντών. Μέχρι σήμερα και αυτά καταγράφονται στο Κτηματολόγιο ΤΠΕ αλλά βλέπω πως σε ανακοίνωση του MySchool προβλέπεται και εκεί καταγραφή. Θεωρώ πως η διπλοκαταχώρηση δεν εξυπηρετεί κανέναν και σε τίποτα αλλά αυξάνει το φόρτο εργασίας και τα λάθη. Πάντως για την καταγραφή υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού το Κτηματολόγιο είναι σαφώς πιο οργανωμένο και λεπτομερές σύστημα με περισσότερες δυνατότητες.