• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Καραγιώργης' | 12 Νοεμβρίου 2017, 20:57

    Στους τίτλους εξόδου (απολυτήρια), να αναγράφονται μόνο τα στοιχεία που αναγράφονται και στην ταυτότητα του μαθητή ή στην επίσημη μετάφραση αντίστοιχου εντύπου αν είναι πολίτης άλλης χώρας. Συμφωνώ επίσης με άλλους, όλα τα στοιχεία αυτά να αναφέρονται σε Ονομαστική Πτώση και ότι θα πρέπει να επαναφέρετε τη μικρογράμματη τονούμενη μορφή των στοιχείων όπως γινόταν μέχρι πριν 3 χρόνια, γιατί έτσι υπάρχει περισσότερη πληροφορία, (πχ άλλο Κεφάλας κι άλλο Κεφαλάς, Πεπόνης και Πεπονής κ.ο.κ.)