• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΓ' | 12 Νοεμβρίου 2017, 21:40

    Όταν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι αίτημα της εποχής μας και παράλληλα κυβερνητική επιλογή, για όλο το δημόσιο τομέα, είναι αδιανόητο να υποχρεώνονται οι καθηγητές να κρατούν χειρόγραφα τα βιβλία των πρακτικών. Σε όλο το δημόσιο έχουν λυθεί τα θέματα αυτά. Τα συμβόλαια των συμβολαιογράφων είναι πλέον δακτυλογραφημένα ηλεκτρονικά και διατηρούνται στο διηνεκές. Επιβάλλεται λοιπόν να υπάρχουν ξεκάθαρες διατυπώσεις που να επιτρέπουν ηλεκτρονικά πρακτικά.