• Σχόλιο του χρήστη 'Άκης' | 13 Νοεμβρίου 2017, 11:38
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Είναι ζωτικής σημασίας να καθοριστεί ως προθεσμία για τις ανανεώσεις εγγραφών η 30η Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Μόνο αν είναι γνωστός με ακρίβεια ο αριθμός τμημάτων θα μπορούν να καθοριστούν και οι ανάγκες σε προσωπικό. Έτσι θα μπορεί να ειδοποιηθούν αναπληρωτές από τον Ιούλιο ώστε να ρυθμιστούν όλες οι εκκρεμότητες εντός του καλοκαιριού και οι μαθητές να πάρουν πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα από την 11η Σεπτεμβρίου. Όσοι το αμελήσουν θα μπορούν ανανεώσουν την εγγραφή τους μόνο σε σχολεία όπου αυτή δεν προκαλεί αλλαγή στον αριθμό τμημάτων.