• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΕΑΣ' | 13 Νοεμβρίου 2017, 11:19

    Παράγραφος 3: Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τωμ μαθημάτων είναι συγκεκριμένες και σταθερές (δεν αλλάζουν κάθε έτος) για όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν απαιτείται Υπουργική απόφαση, αυτή να εκδίδεται το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου, του τρέχοντος σχολικού έτους. Διευκολύνεται έτσι ο προγραμματισμός όλων των εμπλεκομένων.