• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΕΑΣ' | 13 Νοεμβρίου 2017, 11:28

    ΑΡΘΡΟ 3: Στα υπηρεσιακά βιβλία προστίθεται και βιβλίο πράξεων του Σχολικού Συμβουλίου, του οποίο η σύγκληση είναι υποχρεωτική τακτικά στην αρχή κάθε τετραμήνου και έκτακτα όταν προκύψει θέμα.