• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΕΑΣ' | 13 Νοεμβρίου 2017, 11:35

    ΑΡΘΡΟ 9: ΄'Οταν σε μία πόλη ή περιοχή λειτουργούν περισσότερα του ενός Γυμνάσια ή Λύκεια, ο μαθητής μπορεί να εγγραφεί στο Γυμνάσιο ή Λύκειο που επιθυμεί, ανεξάρτητα της διεύθυνσης κατοικίας του. Αν υπάρξει υπερπλήρωση μιας σχολικής μονάδας από εγγραφές μαθητών, τότε οι νέες εγγραφές κατευθύνονται σε όλες τις άλλες μονάδες που υπάρχουν κενά.